Vänersborgs konsthall

Debora Elgeholm, 19/8–30/9

Besöksadress: Vänersborgs konsthall, Kungsgatan 15
Öppettider: Måndag–fredag kl 12–16, onsdag även kvällsöppet kl 17–19, lördag–söndag kl 11–15

Kontakt: konsthallen@vanersborg.se
Hemsida: www.vanersborg.se/konsthall

Debora Elgeholm arbetar i sin konst med hur händelser i samhället påverkar religiösa föreställningar. I utställningen tog hon utgångspunkt i ”spökflygningarna” i Norrbotten på 1930-talet. Observationer rapporterades och militären ansåg att det var ryska spaningsflygplan. Det var under våren 1934 som Korpelarörelsen tog fart i Tornedalen. De trodde att en flygande himmelsk silverark skulle föra medlemmarna till Palestina.

Nästa våg av flygande objekt kom 1946. Då sågs en kristusbild i Kristinebergsgruvan. En profetia som förutsåg att ”människor kommer att resa i skyn på drakliknande, fräsande föremål” fick fart.

1951 fick pingstpastorn Birger Claesson en uppenbarelse om hur Ryssland skulle invadera Sverige just i de områden där ”spökflygningarna” skett. Det är samma plats och tid där spionhärvan Enbomaffären utspelades.

C. G Ljung menade att upptakten till UFO-rykten i USA startades p.g.a. ”spökflygningarna” i Sverige vintern 1933/34 och att mytbildningen kring flygande farkoster bottnade i den tidens kollektiva ångest, Kalla kriget.

Föreläsningsprogram under utställningen

2 september kl 14. Thomas Arnroth, om sin seriebok Livets ord; Mina tio orimliga år som frälst.
30 september kl 13. David Thurfjell, professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola

Bildmaterialet är ur filmen ”Syner i Norrland” av Debora Elgeholm