Imad Rashdan

Berättelser om Landet…Berättelser om Himlen, 14/10–20/10

Besöksadress: Kampenhofsgatan 2, Uddevalla
Tider: lördag–fredag kl. 11–16

Kontakt: imadart@gmail.com

Heliga eller världsliga berättelser…

Våra vardagliga berättelser är vad som förenar oss människor och berättar om vilka vi är. Om politiker använder religion för att separera oss använder Imad Rashdan istället språket för att lyfta fram hur lika och harmoniska vi är.

Rashdans arbete vill ställa oss närmare varandra oavsett tillhörighet, religion eller politisk anknytning. Berättelser om människor är grunden för vår samexistens. De som söker manipulera religioner har ingen plats här. Människors dagliga aktiviteter är påfallande lika överallt. De är instinktiva och spontana. Rashdan intar berättarens roll i sin konst, i kontrast till de som anammar religion som sitt medium. Hans konst ger uttryck för en mänsklig historia som söker ersätta bedrägeri och manipulation. Rashdan ger uttryck för att de som använder religion för att rättfärdiga sina handlingar bör lämna plats till de upplysta och de som är mänskligt berörda.