Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek

Turkiet och sekulariteten, 19/9

Besöksadress: Malmströmsrummet, Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4, Göteborg
Tid: 19 september kl. 18–19

Hemsida: www.ub.gu.se

Turkiet har under de senaste åren utvecklats i en alltmer auktoritär och odemokratisk riktning. Ofta förklaras det som en vändning från sekularism till islamism. Men är det så enkelt? Klas Grinell diskuterade kopplingarna mellan demokrati, sekularitet, islam och mänskliga rättigheter i Turkiet.

Klas Grinell är docent i Idéhistoria vid Göteborgs universitet, Intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet och författare till boken Imamen, kuppen och tjänarna: Gülenismen och Turkiet (Celanders, 2017).

Föreläsningen var en del av det öppna seminarieprogram som arrangerades av Göteborgs universitetsbibliotek kallat Näckrostimmen. Seminarieprogrammet var också ett samarbete med Humanistiska- och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Näckrostimmarna är en mötesplats med syfte att stärka länken mellan akademi och samhälle och att locka en bred publik där såväl allmänheten som studenter och medarbetare vid universitetet är välkomna. Ämnena är anknutna till aktuell forskning och presentationsformen kan bestå i allt från en vanlig föreläsning, ett samtal i ord, bilder eller toner.