Frihetsförmedlingen

Tillståndsenheten, 28/9–1/10

Besöksadress: Centrala Göteborg, för exakt plats varje dag se Frihetsförmedlingens hemsida.
Öppettider: torsdag 28/9, fredag 29/9 och söndag 1/10 kl. 12–16

Kontakt:  info@frihetsformedlingen.se
Hemsida: www.frihetsformedlingen.se

Frihetsförmedlingen har sedan starten 2014 erbjudit stöd och hjälp till frihetssökande i hela Sverige. Förmedlingen är främst nätbaserad men arrangerar också publika frihetsaktiviteter och tar emot sökande i olika tillfälliga kontor runtom i landet.

Under tre dagar rörde sig Frihetsförmedlingens tillståndsenhet runt i centrala Göteborg med ett mobilt kontor, bemannat med erfarna frihetsförmedlare. Där erbjöds frihetssökande experthjälp med att identifiera tillstånd som kunde hjälpa dem att utöka sin frihet. Handläggarna var också på plats för att kunna utfärda efterfrågade tillstånd, exempelvis utresetillstånd, visum, bygglov, utskänkningstillstånd, danstillstånd, eller andra helt nya former av tillstånd. Aktiviteterna i Göteborg utgjorde Frihetsförmedlingens hittills största satsning på uppsökande verksamhet i Sverige.

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet produceras av förmedlingens initiativtagare Lars Noväng och John Huntington. Bådas konstnärliga praktik präglas av ett enträget handlande för ökat oberoende via konstruktiva normbrott. Deras samarbete sedan 2008 har främst tematiskt beha