Fröydi Laszlo m. Club Antropocen

Den Vackra Stjärnan – drömmar från micro-världen, 13/10–15/10

Besöksadress: Galleri 54, Kastellgatan 7, Göteborg
Tider: lördag–söndag kl. 12–16

Hemsida:  www.forlaget284.se

Bildkonstnären Fröydi Laszlo bjöd 12–14 maj 2017 in en grupp konstnärer, en präst och två barn att göra en workshop vid sjön Erken. Tanken var att undersöka mikroskopiska djur och växter för att närma sig mikrovärlden, såväl konstnärligt som genom kollektiva lärandeprocesser utifrån naturvetenskap, humanekologi och etik.

Genom mikroskopet framstår en värld full av intrikat design på cellnivå. Ordning, symmetri och skönhet förknippas i många kulturer med det gudomliga, medan det encelliga livet i kristendomen och i utvecklingsläran står för något mycket lägre än människan skapad till Guds avbild.

Den konstnärliga undersökningen handlade om hur man kan teckna liv, rörelse och form i en värld där vi är vana vid att se centralperspektiv, skuggor och överlappningar som uttryck för rum och avstånd sätts ur spel.

Besökaren var välkommen att ta del av spekulationer på många olika plan, exempelvis prova på att teckna från mikrovärlden uppförstorad via projektion! Besökaren fick gärna ta med sitt eget vattenprov.