Pannrummet på Konstepidemin

The Yellow Submarine – Angelica Olsson, 30/9–20/10

Besöksadress: Konstepidemins väg 6, Göteborg
Öppettider: Tisdag–söndag kl 12–16

Hemsida: www.konstepidemin.se

En filmessä (15:30 min) av Angelica Olsson med musik av Dag Rosenqvist.

I en traumasituation upphör varseblivningen att vara logisk, tidsuppfattningen ändras och hjärnan upprättar motorvägar mot smärtpunkten. Medvetandet spricker upp i abstraktion. Minnet, nuet och drömmar flyter samman. The Yellow Submarine är en filmessä av Angelica Olsson med musik av Dag Rosenqvist. Filmessän gestaltar en sorgeprocess och är en berättelse om att mista en nära anhörig. Sorg är en subjektiv upplevelse, men ett tillstånd vi alla delar. Döden är en oundviklig del av livet, men varför vi dör och i vilken ålder, påverkas i hög grad av det liv vi levt. Till grund för film essän ligger dagboksanteckningar, textfragment och sporadiska filmsekvenser. Angelica Olsson arbetar i tekniker som teckning, text och rörlig bild. Hennes bildvärld gestaltar kompositioner i gråskalor, där hon rör sig i ett fält mellan det konkret föreställande och det abstrakta. Hennes bilder utgår ofta från enskilda situationer som visar utsnitt eller fragment av ett större narrativ.