Skjul Fyra Sex

Den kollektiva ensamhetens disharmoni, 21/10–29/10

Besöksadress: Fiskhamnsgatan 41, Göteborg
Öppettider: lördag–söndag kl 12–18

Kontakt: skjulfyrasex@gmail.com

Kulturföreningen Fulet skapade ett rum av disharmoni i ett av Fiskhamnens gamla kajskjul, med förhoppningen om att varje enskild individ skulle i en kollektiv ansträngning konstruera bryggor av toner som undersöker ensamhetens disharmoni. Tillsammans.

Vernissage lördag 21 oktober kl 12–18 med mat och dryck.