Textival

Skiljande tecken–platsens begär, 2/9, 14/10, 4/11

Besöksadress: Mollaryd perrong (samlingsplats)
Tider: 2 september kl 10–13, 14 oktober kl 14–17, 4 november kl 14–17

Kontakt: info@textival.se
Hemsida: www.textival.se

Textival bjöds in till vandringar, samtal, konst och text utifrån tematiken sammanhållande faktorer, heliga och sekulariserade platser samt etiska, geografiska och konstnärliga skiljelinjer.

Texter som valdes ut av inbjudna skribenter, bibliotekarier och konstnärer – med och utan koppling till tro och icke-tro – presenterades, likt hälsningar från en skrivande röst via en läsande blick till en mottagare. På platser som på olika vis kunde ses som heliga, (av)skiljande eller begärliga.

Vad sker när sekulariseringens skiljande kopplas till hur olika berättelser, estetiker, skribenter och läsare skiljs åt. Eller till olika typer av begär och dess relation till fysiska och sinnliga platser? Om vi ser det sekulära som ett utrymme för förhandling mellan olika sätt att leva, vad sker om den förhandlingsmöjligheten försvinner? Och vem har makt att formulera, eller vilka normer styr, förhandlingsutrymmena?

Medverkar med text, konst och samtalsunderlag ur intervjuer gjorde:

Ulla Johansson – Präst (Fristad)
Sarah Delshad – Grundare muslimska feminister, skribent (Stockholm)
Riza Sheqiri – Författare, poet (Uddevalla)
Kamal el Salim – Aktivist, filmskapare (Borås)
Eli Levén – Författare, manusförfattare (Stockholm)
Anneli Furmark – Författare, serietecknare, konstnär (Umeå)
Anika Zińczuk – Poet, konstnär, psykolog (Warszawa)
Stina Nilss – kulturproducent, aktivist (Mollaryd)
Therese Ytter – litteraturvetare, kulturproducent (Göteborg)

Medverkar med konst gjorde:

Sara Jonsson – Illustratör (Mollaryd)
Gun-Britt Bäckman – Konstnär (Horshaga)

2 september: En mils vandring, konstpauser som relaterar till temat.
14 oktober, 4 november: Kortare vandringar, läsningar, samtal.