Borås konstmuseum

In situ, 15/9–5/11

Besöksadress: Gustav Adolfs kyrka och P.A. Halls terrass, Borås
Tider: Gustav Adolfs kyrka: alla dagar kl. 8–16 (samt vid gudstjänst), P.A. Halls terrass: dygnet runt

Kontakt: bokningar.konstmuseum@boras.se
Hemsida: www.boras.se/konstmuseum

Utställningen In situ undersökte och vände på begreppet ”på plats”. Här valdes platsen med omsorg för verken. Utställningen var en pilgrimsfärd i samtidskonstens försök att förstå religionens plats i samhället. I takt med att samhället har förändrats har även religionens roll förändrats och tron är inte längre den enda moraliska kompassen, utan människor söker vägledning på andra platser. Vid händelser där samhällets grundvalar rubbas har kyrkan blivit en trygg punkt och bedriver i dag ett omfattande arbete med krishantering. Vid såväl raserade familjerelationer som raserade skyskrapor finns kyrkan på plats för att skänka tröst och förståelse och att hitta en väg framåt genom att diskutera existentiella frågor.

I utställningen In situ visades verk av Susan Hiller i Gustav Adolfs kyrka och Younes Baba-Ali på Borås Konstmuseum. Båda verken talar om religionens försök att leda oss rätt, likaväl som att bönen kan vara ett rop på hjälp.