Marika Hedemyr

Next To You at Korsvägen, 6/9–19/11

Plats: Korsvägen 2, Göteborg. Utanför vänthallen vid Pressbyrån.
Öppettider: kl. 9-19

Kontakt: www.marikahedemyr.com
Hemsida: www.nexttoyou.art

Vart är du på väg? Hur förhåller du dig till personen bredvid? En smartphone i handen kan öppna nya världar och förbindelser och samtidigt skapa isolerade bubblor och skiktade samhällen. I Next to You at Korsvägen utforskade Hedemyr denna paradox genom en interaktiv promenad där dina val blir avgörande för händelseförloppet – en privat mixed-reality-situation skapas där upplevelsen av platsen och de förbipasserande förhöjs.

Verket skapades för och upplevdes på Korsvägen i Göteborg. Du kunde gå promenaden på egen hand via din smartphone och hörlurar, eller låna utrustning när teamet fanns på plats.

Marika Hedemyrs konst undersöker känslomässiga och politiska relationer mellan människor och platser. I sina senaste offentliga verk expanderar hon koreografi och berättande via ny teknik.

Program

Artist Talk: Marika Hedemyr with Mona el Gammal
Den reella och virtuella platsen – det narrativa rummet

Marika Hedemyr och Mona el Gammal i samtal om möjligheterna och begränsningarna att arbete med konst, koreografi och teater i virtuella rum och mixade verkligheter.
Moderator: Sarah Melin, Göteborgs Dans och Teaterfestival.
Var: Konstepidemin, Blåa Huset
När: 10 september, kl.12.30 – 14:00

Artist Talk: Marika Hedemyr
Marika Hedemyr i ett samtal med Klas Grinell, forskningssamordnare och intendent för Världskulturmuseets utställning Korsvägar.

Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
När: 11 oktober kl 18-19