Galleri Konstepidemin

X /’All is still, still.’/! – Attila Urbán, 6/9–24/9 och SKYMMER OCH SER:2 – Jenny Magnusson och Patrik Elgström, 30/9–22/10

Besöksadress: Konstepidemins väg 6, Göteborg
Öppettider: tisdag–torsdag kl. 12–17, fredag–söndag kl. 12–16

Kontakt: galleri@konstepidemin.se
Hemsida: www.konstepidemin.se/galleriet/

X /’All is still, still.’/!  – Attila Urbán, 6/9–24/9
Utställning

Attila Urbán, (f. 1977), är konstnär och arbetar med performativa iscensättningar av individuella och kollektiva minnesbilder. Ögonblick som ifrågasätter vår samtids relation till historia och identitet. Genom sitt bildskapande undersöker han spåren av förflyttning och dess inverkan på traditioner och ritualer. I utställningen X /’All is still, still.’/! på Galleri Konstepidemin presenteras tio verk i varierande tekniker. Filmen Yxa är en dokumentation av en performance där konstnären håller en yxa lyft över huvudet, låst i en väntande position. Plötsligt huggs yxan ned mot marken. Bilden vänds upp och ner och handlingen upprepas. I verket Horisont visas en tegelmur i bild. I mitten av muren finns ett tomrum. Konstnären kryper längs med muren och fyller hålrummet med sin egen kropp. Filmen spelades in i Serbien, nära den ungerska gränsen.

Samtal om konst med Attila Urban: söndag 24 september kl. 15

SKYMMER OCH SER:2 – Jenny Magnusson och Patrik Elgström, 30/9–22/10
Utställning

Jenny Magnusson och Patrik Elgström arbetar med skulptur respektive fotografi. Utställningen kretsar kring tematik som är central i bådas konstnärskap, materialitet, rum och arkitektur. En undersökning av betraktarens och den egna rörelsen i relation till plats och ting.

Med titeln ville konstnärerna påvisa en aktivitet som kopplar till bådas arbeten. SKYMMER talar om något som är dolt. Där mening finns bakom det dolda. Avsaknaden av subjekt gör det mångtydigt i sin enkelhet. Är det något som skymmer eller någon? Är det rent av jag själv? SER talar om viljan att studera, ge akt på detaljer. Samband och orsak. Ge sig in i det materiella i materialet. Se meningen i det som står framför. Bokstavligen. Rummet var utgångspunkten för verkens tillblivelse och presentation. De gjordes för den specifika platsen där de samverkade inbördes i mötet med arkitektur. De utställda verken bär på en individuell berättelse som möttes i rummet. Något ytterligare uppstår.

Samtal om konst med Jenny Magnusson/Patrik Elgström och Niclas Östlind: söndag 22 oktober kl. 15