Göteborg Konst

Ut med konsten!, 6/9–20/9

Besöksadress: Utställningslokalen, Göteborgs Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen 3, Göteborg
Tider: måndag–fredag kl. 10–21, lördag–söndag kl. 10–18

Hemsida: www.goteborgkonst.com

Under 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare 9 000 konstverk som speglar Göteborgs mångfacetterade konstscen från 1940-talet fram till idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag, samtidigt som en kontaktyta skapas mellan stadens medborgare och dess konstutövare. Utställningen visade ett urval konstverk från samlingen med omgivande program. I samband med öppningen lanserades en publikation där skribenter och poeter fått i uppdrag att fritt reflektera och associera kring ett konstverk ur samlingen. Tanken var att betona det subjektiva mötet med ett konstverk och visa vad det kan innebära att tolka och associera kring konst.

Göteborg Konst är en enhet inom Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad. Enheten arbetar med offentlig konst, inom- och utomhus.

Vernissage: onsdag 6 september kl. 14