Steneby konsthall

ATT STÅ INFÖR / TO FACE – Paula Urbano & Elin Berge, 28/9–5/11

Besöksadress: Steneby Konsthall, Enhetsvägen 1, Dals Långed
Tider: Måndag kl 10–18, tisdag–torsdag kl 13–17, lördag–söndag kl 15–17

Hemsida: https://steneby.se/konsthall/

Flyktens väntrum byggde Paula Urbano upp olika rumsliga realiteter en asylsökande möter eller är hänvisad till. I filmen Flyktingen av den sorgliga skepnaden fick vi möta en asylsökande med alla våra mänskliga tillkortakommanden, fördelar och en fråga som står obesvarad. Urbano visade också ett projekt baserat på hennes eget ursprung där hon ställde frågor om vår syn på nationalitet, gränser och identitet.

Elin Berge möter människor med nyfiken blick. Öppet utforskar hon olika grupper ofta omgivna av fördomar och lyfter fram individer och berättelser. Hon får oss att se bakom stereotyperna och med kameran återger hon människor deras suveränitet. Berge visade bilder ur projekten Slöjor och Drottninglandet.

I Elin Berges och Paula Urbanos respektive konstnärskap står det nära till hands att associera till filosofen Emmanuel Lévinas idéer om det moraliska ansvaret vi alla bär i mötet med den Andre. Berge och Urbano uppmanar betraktaren att se och förstå. Det är upp till oss att möta en blick eller vända oss bort.