Studio Stenkolsgatan

My God, it’s full of stars, 2/9–17/9

Besöksadress: Saltet på Ringön, Stålverksgatan 2
Öppettider: lördagar och söndagar kl 12–16

Kontakt: studiostenkolsgatan@gmail.com

Inför arbetet med utställningen My God, it’s full of stars hade konstnärerna Björn Camenius, Therése Hurtig, Cecilia Jönsson, Ami Norda, Mari Lagerquist, Filippa Levermark, Jesper Norda och Christina Skårud samtalat kring begreppet det sekulära samhället. Samtalen kom att röra sig i det område där gränslinjerna dras mellan det personliga (tro, icke-tro), och det samhälleliga (religiösa strukturer, sekulära strukturer) och har fungerat som en bas för konstnärerna när de arbetat med sina verk.

Medverkande konstnärer: Björn Camenius, Mari Lagerquist, Christina Skårud, Cecilia Jönsson, Ami Norda, Filippa Lewemark, Therese Hurtig och Jesper Norda.

Vernissage: lördagen 2/9 kl 11–18