Gerlesborgsskolan

Burka Songs 2.0 – Hanna Högstedt, 1/11 och Blue – Annika Larsson, 25/10–10/12

Besöksadress: Gerlesborgsskolan 1, Hamburgsund
Tider: måndag–fredag kl. 9–17

Kontakt: info@gerlesborgsskolan.se
Hemsida: www.gerlesborgsskolan.se

Burka Songs 2.0 – Hanna Högstedt, 1/11
Filmvisning

År 2011 införde Frankrike förbud mot heltäckande slöja på offentlig plats. Hanna Högstedt fick pengar till en film där hon skulle gå i burka i Paris, sjungande franska nationalsången tills hon blev gripen av polis. Men inget gick som det var tänkt. I Burka Songs 2.0 följer vi processen från filmidé, via civilpolis, skuld, skam och falsksång, till ett samtal om vita rum, slöjan och vems berättelser som får plats i dagens Sverige.

Efter filmen hölls ett samtal mellan Hanna Högstedt, filmens regissör, och Maimuna Abdullahi, socionom och frilansskribent som jobbar med social mobilisering. Samtalet rörde sig kring frågor om tolkningsföreträde, solidaritet och konst.

Filmvisning: 1 november kl. 18.30

Blue – Annika Larsson, 25/10–10/12
Utställning

Annika Larssons videoinstallationer utforskar makt, kontroll och mänskliga relationer. I långsamma närbilder av enkla gester och handlingar eller bilder ur massmedia skapar hon fragmentariska berättelser. Hon undersöker hur vi och våra kroppar rör oss, agerar och reagerar med vår tid.

Verket Blue från 2014 består av ett omfattande arkiv av fotografiska bilder och videosekvenser hittade på internet. Den franske författaren och filosofen Georges Batailles roman Blue of noon från 1935 skrevs under fascismens framväxt i Europa och är utgångspunkten för verket. Nyckelord ur texten har legat till grund för sökandet efter samtida bilder och videor på internet. Verket berättar om ett Europa med ökande nationalism och främlingsfientlighet, känslan av en växande frustration och maktlöshet likt den huvudpersonen i boken upplever.

Vernissage: 25 oktober kl. 18.30