StoneZone

Reflections, 7/10–15/10

Besöksadress: Hällevadsholm 16, Hällevadsholm
Tider: Alla dagar kl 12–18

Kontakt: gallery@stonezone.se
Hemsida: www.stonezone.se/gallery

StoneZone Ideell Förening presenterade en utställning med konstverk från inbjudna gästkonstnärer och egna konstnärsmedlemmar. Tillsammans skapade 12 professionella och internationellt erkända, konstnärer denna utställning som profilerar sig som en ”reflektion”. En reflektion på dagens sekulariserade samhälle, där själva utställningsplatsen som låg en bra bit utanför storstaden på landsbygden, redan är ett ställningstagande i sig. GIBCA:s aktuella och övergripande tema ”sekularitet” speglades både i de enskilda konstnärernas verk och i utställningen som helhet. De mångkulturella uppfattningar, som uppstått eller utvecklats i alla olika länder som representerades i utställningen, står som garant för ett brett och färgrikt samspel.

Program:

Vernissage & performance 7 oktober
Workshop 8 & 14 oktober
Konsert: 14 oktober