Konsthallen Blå Stället

HOMO FABER II, 2/9–15/10 och HALVA HIMLEN – HALF THE SKY, 28/10–10/12

Besöksadress: Angereds Torg 13, Angered
Tider: måndag-torsdag kl 12–18, fredag kl 12–17, lördag-söndag kl 12–16

Kontakt: info@blastallet.goteborg.se
Hemsida: www.blastallet.goteborg.se

HOMO FABER II, 2/9–15/10

Homo faber betyder ”den skapande människan” på Latin. Begreppet kan också ifrågasätta om det finns en gudomlig skapare, eller om människan själv styr sitt öde.

Utställningen visade en pågående dialog, genom handens ordlösa arbete, mellan fem thailändska och tre svenska konsthantverkare. De undersöker skapandet tillsammans, i många olika material som textil, keramik och papper.

Utställningen var en fortsättning på HOMO FABER I, som ägde rum  i Bangkok 2015. Denna version var ett samarbete mellan Konsthallen Blå Stället och The Art Centre Silpakorn University, Thailand.

Konstnärer: Pim Sudhikham, Imhathai Suwattanasilp, Phantipa Thanchookiet, Chutimaree Chulakiet, Karin Gustavsson, Jennifer Forsberg och Emma Linde. Paramaporn Sirikulchayanont, Director, the Art Centre Silpakorn University är närvarande på vernissagen.

Vernissage med presentation och visning lördag 2 september kl 13.

HALVA HIMLEN – HALF THE SKY, 28/10–10/12

Feminism och kamp för jämställdhet ser olika ut i olika kulturer.
Utställningen, och programmet kring den, ger plats för samtal och flera perspektiv:

MAGADI – Osborne Macharia, Kenya
Fotografi-serien Magadi är en fiktiv berättelse om kvinnor som tidigare var omskärerskor men nu lever vid sjön Magadis vida slätter. Där driver de ett center för etno mode, skyddar unga flickor från tidiga äktenskap och lär dem modeskapandets alla färdigheter.

Macharia kallas Afro-futurist. Hans fotografiska berättande rör sig mellan fantasi och verklighet och belyser kultur, fiktion och identitet. Han tar bland annat upp brännande ämnen som könsförtryck, tjuvjakt på elfenben och albinism. Macharia bryter med stereotyper och visar att det finns fler sätt att se på världen.

HALF THE WORLD – Reem Kassem och Kariem Saleh, Egypten
Half the world är ett interdisciplinärt projekt som vill stärka positiva attityder kring genusfrågor. Projektet samlar olika perspektiv på jämställdhet och/eller diskriminering, från arabiska och ”västerländska” samhällen. Det bjuder in grupper att delta och använder konstnärligt tänkande för att inspirera till egna uttryck och nya tankemönster.

I Konsthallen Blå Stället visades foton från platser och länder de besökt tidigare, tillsammans med nya bilder från workshops som sker på plats i Angered. Workshops skedde i samarbete med TILLT.

Vernissage med workshop lördag 28 oktober kl 13.