Nääs konsthantverk

En Plats i Europa / A Clear Day, pågår till 31/9 / Flykten Valde Oss, 26/8

Besöksadress: Nääs Slott, Nääs Alle 3, Floda

Kontakt: m.j@naaskonsthantverk.se
Hemsida: www.naaskonsthantverk.se

En Plats i Europa

Tider: Finns på hemsidan
Besöksadress: Finns på hemsidan

Konstnären Cecilia Parsberg har konstruerat Huset – en mobil bild-skulptur; Husets väggar och tak projiceras inifrån med ljus, film och foto: vad och hur mycket bestäms av den plats och det sammanhang  som Huset deltar i. Cecilia Parsberg uppmärksammar och synliggör en livssituation som många migranter har, inom och utom Europa – en livssituation som blir allt vanligare och som ofta är dold för allmänheten. Huset dyker ner i marken. Liksom en del av båtarna med migranter på Medelhavet inte förmått bära upp människor, förmår inte heller EU:s eller det svenska regelsystemet bära fram människor som kommer hit. Med Huset vill Cecilia Parsberg och Nääs Konsthantverk vara en del av en positiv diskussion om situationen. Hur kan integration och gemenskap skapas?

A Clear Day, till 31/9

Medverkande konstnärer: Cecilia Parsberg (S), Lise Wulff (N), Mikael Hansen (D), Maria Lilja (S), Kaisu Koivisto (F), Agneta Segerfelt (S), Helena Marika Ekenger (S), Greger Ståhlgren (S).

Konstnärerna presenterade platsspecifika skulpturer och installationer på temat; folkvandring och den moderna människans föränderlighet.

Utställningen tog sin utgångspunkt i den moderna människans utvandring för cirka 70 000 år sedan från Afrika till Europa och Skandinavien. Konstnärerna förhöll sig till en rad historiska platser utmed denna sträckning. Konstutställningen som helhet ville lägga ett tidlöst pussel med olika aspekter på en av våra stora samtidsfrågor.

Flykten Valde Oss, 26/8

Besöksadress/Tider: se www.naaskorfestival.se

Kompositör, Tormod Tvete Vik, har tonsatt dikten ”Flykten valde oss” av Stig Dagerman för kör i tolv stämmor. Verket handlar om vad det innebär att tvingas fly från sitt land och pågår i sex minuter.  Dikten är skriven av Stig Dagerman 1954 och säger oss mycket om den värld vi lever i just nu.

Uruppförandet skedde i Lekhuset på Nääs Slott med 150 körsångare lördag 26 augusti.