Nordiska Akvarellmuseet

Sekularitet och religion i Japan, 30/9

Besöksadress: Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, Skärhamn
Öppettider: 30 september kl 15

Kontakt: info@akvarellmuseet.org
Hemsida: www.akvarellmuseet.org

I anslutning till GIBCA och den då pågående utställningen med japansk samtidskonst bjöd Nordiska Akvarellmuseet in till en öppen föreläsning om religiositet i två av ”världens mest sekulariserade länder”: Japan och Sverige. Genom föreläsningen problematiserades begreppen sekularitet och religiositet som universella.

Japan betraktas ofta som ett land där religionen spelar marginell roll i samhället. Få japaner betraktar sig som religiösa och staten och religionen är genom konstitutionen strikt separerade.

Samtidigt är det ett land där flera religiösa traditioner samexisterar – det brukar sägas att japaner föds shintoistiskt, gifter sig kristet och begravs buddhistiskt. Hur detta går ihop med bilden av Japan som ett av ”världens mest sekulariserade länder” är en av de frågor som diskuteras under föreläsningen.

Ernils Larsson är doktorand vid Centrum för forskning om religion och samhälle på Uppsala Universitet. I sitt avhandlingsarbete forskar han om hur japanska domstolar argumenterar kring vad som är religion och vad som inte är det.