Manuel Pelmuş på Göteborgs Centralstation, 2020. Foto: Elin Liljeblad
Manuel Pelmuș på Bukarests centralstation, 2021. Foto Adi Bulboacă
Manuel Pelmuș på Bukarests centralstation, 2021. Foto Adi Bulboacă

Manuel Pelmuş

Manuel Pelmuş

East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg (Östlänken. Glädje och sorg i Göteborg) 
2021
Ljudinstallation, 17 minuter

We are here, säger en röst och fångar vår uppmärksamhet. Men vilka är ”vi”?

I ljudkonstverket görs kopplingar mellan Centralstationens roll under 1800-talets emigration till Amerika och vår tids flyktingströmmar. Som lyssnare bjuds du in att reflektera över din egen position i relation till det som berättas. Vem får lov att stanna upp? Vem måste hålla sig i ständig rörelse? Manuel Pelmuş röst riktar våra blickar mot det i vår omgivning som får vara synligt såväl som det som osynliggjorts.

Manuel Pelmuş ljudkonstverk är baserat på hans upplevelser av Göteborgs Centralstation och andra stationsmiljöer. Verket uppfördes som en performance och spelades in på centralstationen i Bukarest. Inspelningen kompletterades sedan med bakgrundsljud från centralstationen i Göteborg. I upplevelsen av det slutliga verket blandas de två platserna med varandra och gränserna mellan dåtid och nutid luckras upp.

Ljuddesign: Ion Dumitrescu
Tack till Saskia Holmquist, Liv Bugge, Shintaro O-ue, Ming Wong & Frederic Gies för råd och stöd under perioden för mina efterforskningar i Sverige.  

Manuel Pelmuş har sin bakgrund inom koreografi. I sitt konstnärskap arbetar han inom olika kontexter såsom utställningar, teatrar och i det offentliga rummet. Inom ramen för utställningsformatet använder han ofta sin fysiska närvaro och pågående utföranden. Gestaltandet blir en performativ strategi – genom vilket han använder människokroppen såväl som platser och institutioners sammanhang – för att utmana befintliga hierarkier och utforska kroppens relation till kollektiva minnen och historieskapande. Manuel Pelmus är verksam i Oslo och Bukarest.

East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg är en del i en serie ljudkonstverk. Projektet genomförs av Göteborgs Internationella Konstbiennal på uppdrag av Göteborgs Stad genom Trafikkontoret och Göteborg Konst, kulturförvaltningen, inom ramen för Konst under byggtiden av Västlänken.

Så här lyssnar du

Ladda ner GIBCA-appen genom att klicka på länken, eller sök på ”gibca” i AppStore eller Google Play. Ljudkonstverket upplevs bäst på plats och i hörlurar.