Video still "Sorry for Real" by Tabita Rezaire
Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) The Ghost Ship and the Sea Change 2021 – Photo : Hendrik Zeitler

Sorry for Real

2015  
HD video med ljud
16 min 58 sek

Visas med tillstånd av konstnären och Goodman Gallery  Sydafrika

I Sorry for Real ifrågasätter Tabita Rezaire hur skildringar av försoning fungerar i relation till förtryckande strukturer. Videon börjar med ett inkommande samtal från ”Västvärlden”. En ihålig, automatisk röst återger den västerländska kulturens brott i form av en ursäkt. Historiska orättvisor som slaveri, kolonialism och stölderna av land och resurser erkänns. Men vad är den egentliga avsikten med att be om förlåtelse när den exploaterande kulturen lever vidare genom dagens kapitalism, vita överhöghet och hetero-patriarkat? Verket bjuder in oss att reflektera över de maktförhållanden som skapas av symboliska försoningsgester, så som ursäkter, och vems syften de egentligen tjänar. Rezaire porträtterar med humor den falska upplevelsen av framsteg och de på förhand kvästa känslorna av ilska som orsakas av ursäktens och förlåtelsens mekanismer. Istället uppmanas vi att föreställa oss verkliga förändringsprocesser.     

Biografi

Tabita Rezaire (f. 1989, Frankrike) är konstnär-healer-sökare. Hennes tvärdimensionella praktik framställer nätverksvetenskaper – organisk, elektronisk och andlig – som helande teknologier som kan stödja en övergång till en hjärtats medvetenhet. Med hjälp av digitala, kroppsliga och uråldriga minnen ger hon sig i kast med vetenskapliga föreställningar och mysticismens sfärer för att angripa de koloniala sår och energiobalanser som påverkar sångerna våra kropp-medvetande-själar. Tabita bor nära Cayenne i Franska Guyana.  

Utställningsplats

Röda Sten Konsthall