Installation view AAA Cargo by Solveig Qu Suess at Konsthallen Blå Stället. Photo Hendrik Zeitler

AAA Cargo

2018
Video med ljud, 34 min
Ljud-design av Josh Feola
Manus i samarbete med Ming Lin
Med bidrag från Ravi Sundaram, Charmaine Chua och Rune Reyhé. 

Essäfilmen AAA Cargo är en delvis fiktiv, delvis dokumentär berättelse om den nya Sidenvägen. Videon följer utvecklingen av ny infrastruktur och nya handelsvägar som snart förväntas nå runt hela planeten. I takt med att distributionskedjorna expanderar mellan Kina och Europa omformas landskapet för logistiska ändamål. De nya miljöerna lockar även så kallade ”paralogistiker”, en ny generation prekära arbetare som hittar egna sätt att dra nytta av den framväxande infrastrukturen. Filmen visar hur paralogistikernas personliga relationer och narrativ sipprar in i de dominerande maktstrukturerna och långsamt eroderar stabiliteten i olika system, såsom transnationella regelverk, hantering av arbetskraft och säkerhetsåtgärder. Samtidigt förstör den rörliga ökensanden vägar och järnvägar, och slukar ibland hela städer.    


Biografi

Solveig Qu Suess (född 1990, Schweiz) arbetar med dokumentär-skapande, forskning och skrivande. Hennes arbete med rörliga bilder handlar om att utforska ekologisk och förkroppsligad politik, genom infrastruktur och cirkulation, med uppmärksamheten riktad mot nya rumsliga maktkonfigurationer. Suess har varit Digital Earth-stipendiat, har en masterexamen från Center of Research Architecture vid Goldsmiths, och är för närvarande juniorforskare vid Critical Media Lab. Hon är en del av Geocinema, vars kollektiva arbete använder en utvidgad filmkonst som metod för att undersöka estetiken i geopolitiska system. Solveig Qu Suess är baserad i Basel och Berlin.


Utställningsplats

Konsthallen Blå Stället