Vanus Labor Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler
Untitled (En resa från förr), Postgatan. Photo: Hendrik Zeitler

Vanus Labor 

2021
Skulptur- och ljusinstallation, video med ljud, 12 min 45 sek
Ljusdesign av Ivan Wahren 

Visas med tillstånd av konstnären 

Salad Hilowle har under en längre tid studerat äldre målningar och skulpturer ur svensk konsthistoria vars motiv är människor från den afrikanska diasporan. Genom sitt efterforskande projekt fördjupar och gestaltar Hilowle denna del av afrosvenskars vara inom konsten. Titeln Vanus Labor (Fåfängans möda) är hämtad från David Klöcker Ehrenstrahls verk från slutet av 1600-talet föreställande en grupp vita barn som tvättar ett svart barn. Gesten kan tolkas på olika sätt. Hilowles historieskrivning försöker inte omformulera det vi redan tror oss veta, utan snarare hitta sätt att komma förbi det. För att det ska bli möjligt uppmanar han inte bara oss till att söka och uppmärksamma det avvikande utan också till att betrakta det välbekanta som om det vore den allra första gången.  

Digital katalog – Vanus Labor

Tack till Bernadotte-programmet, Konstakademien

Untitled (En resa från förr)

2021
Relief i 3D furu 

Salad Hilowles platsspecifika verk Untitled (En resa från förr) utgår från ett befintligt verk av skulptören Arvid Bryth. Originalutsmyckningen gjordes på 1940-talet på uppdrag av Rederi AB Transatlantic och hänger fortfarande i entrén till deras forna huvudkontor på Packhusplatsen 3. Bryths snidade trärelief visar ett möte mellan vita sjömän och en grupp svarta personer. Mellan dem syns vapen och handelsvaror. Bilden är utförd i naivistisk stil men har våldsamma undertoner. Hilowle lyfter ut Bryths bild i offentligheten genom att placera en bearbetad kopia av originalet runt hörnet från Packhusplatsen. Detta både synliggör och förändrar originalbilden. Det nya verket påminner om historiskt ojämlika relationer och stereotyper men också om möjligheten till förändring. Biografi

Salad Hilowle (född 1986, Somalia) är både konstnär och filmregissör. Hilowle har en masterexamen från Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hilowle arbetar för närvarande med en spelfilm med arbetsnamnet Tungomål och är också Bernadotte stipendiat 2020. Separatutställningar omfattar: Vanus Labor, Konstakademien (Stockholm); Home Is Where the Heart Is: Part II, Österängens konsthall; Buurha u Dheer (Passion of Remembrance), Kungliga konsthögskolan (Stockholm); Home Is Where the Heart Is, Konstfack Gallery (Stockholm); och Brev till Sverige, Tierp konsthall. Hilowle bor och verkar i Stockholm.


Utställningsplats

Franska tomten (Postgatan 2)
Göteborgs Konsthall