Michael Baers, Invisibility Chronicles, Part One, as installed at after the butcher, Berlin, 2020. Courtesy the artist
Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) The Ghost Ship and the Sea Change 2021 – Photo : Hendrik Zeitler

Invisibility Chronicles: Part One

2020 – pågående
Tidning, europapall, teckningar och text på papper
Varierande dimensioner
Verket visas med tillstånd av konstnären och after the butcher, Berlin
Presenteras med stöd från ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)

Invisibility Chronicles, Part One  berättar den sanna historien om FSO Safer, en oljetanker från Jemen som står på grund i Röda havet med sin last av 1,1 miljoner fat råolja. Baers kallar det ”ett spökskepp, ett gisslanskepp, ett bombskepp eller en skeppsbomb” och visar hur fartyget är en del i ett komplext system av mekanismer som styrs av geopolitiska intressen. Berättelsen om skeppet förenar ett kolonialt förflutet med dagens geopolitiska spel och hotet om en miljökatastrof som sträcker sig långt in i framtiden. I verket blir den specifika historien ett verktyg för konstnären att ställa bredare frågor om historiografi och offentlig synlighet: varför blir vissa konflikter välkända i det västerländska samhället medan andra förblir dolda och vad blir konsekvenserna när vissa historier hamnar utanför massmedias hegemoniska världsbeskrivning?  

Biografi

Michael Baers (f. 1968, USA) har ställt ut sina verk internationellt på flera institutioner, och har också bidragit med essäer och tecknade serier i flera olika publikationer. Sedan 2010 har mycket av hans arbete kretsat kring relationen mellan MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) och västvärlden. Detta har resulterat i ett långt tecknat verk, En muntlig historia om Picasso i Palestina, och pågående forskning. Han doktorerade vid Academy of Fine Art i Wien 2014, och är sedan 2020 knuten som forskare till Leibniz-ZentrumModerner Orient (ZMO). Baersbori Berlin. 

Utställningsplats

Röda Sten Konsthall