Video still from Det är ju alltid ett jättejobb att hålla ihop ett kollektiv by Benjamin Gerdes.
Det är ju alltid ett jättejobb att hålla ihop ett kollektiv. Foto/Photo: Henrik Zeitler
Glass Port. Foto/Photo: Henrik Zeitler

Det är ju alltid ett jättejobb att hålla ihop ett kollektiv

2021
Video med ljud
43 min

Visas med tillstånd av konstnären 

Mellan 2016 och 2019 pågick en uppmärksammad konflikt i Göteborgs containerhamn mellan Svenska hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals. Ur arbetarnas perspektiv handlade konflikten, som flera gånger bröt ut i strejk, om arbetsmiljöfrågor och möjligheten till inflytande på arbetsplatsen. I Gerdes film reflekterar de två år senare kring konflikten men också hur arbetet i hamnen påverkar familje- och vänskapsrelationer. I motsats till merparten av medierapporteringen om förhandlingarna lyfter Gerdes film fram arbetarnas personliga berättelser. En underliggande tematik är hur den specifika konflikten synliggör spänningen mellan en lokal kamp för demokrati och rättvisa och de globala system och infrastrukturer som arbetet i hamnen är inbegripet i genom multinationella företag och flöden av varor.   

Glass Port

2021
Video utan ljud
5 min

Visas med tillstånd av konstnären 

De internationella nätverk som transporterar gods och data är centrala i våra dagliga liv men uppmärksammas sällan av allmänheten. Gerdes video jämför de för allmänheten osynliga aktiviteterna som pågår i Göteborgs containerhamn med det dagliga flödet av människor som strömmar genom de historiska hamnkvarteren runt Stenpiren. Den sätter dessa knutpunkter i relation till andra logistikplatser som datacenter och sorteringslager. I filmen sammanförs animationer och simuleringar med bilder ur verkligheten. Texten på skärmen ber publiken överväga de komplexa och överlappande system och processer som havet är plats för: infrastrukturen av internetkablar under vattnet, containerrederier samt människors och djurs liv och arbete. Ett underliggande tema är hur vi möter dessa globala relationer på lokal nivå, till exempel via passagerarfärjor och utvecklingen av nya, kustnära bostadsområden. 

 


Biografi

Benjamin Gerdes (född 1978, USA) är konstnär, författare och organisatör som arbetar med video och relaterade publika format. Hans projekt växer fram genom långa forskningsprocesser i dialog med aktivister, fackföreningsmänniskor, arkitekter, geografer och många andra. Utställningar och visningar omfattar: Centre Pompidou (Paris), National Gallery of Art (Washington), New Museum (New York), Rotterdam International Film Festival och Tate Modern (London). Efter två decennier i New York är han nu bosatt i Stockholm och undervisar på Kungliga konsthögskolan.


Utställningsplats

Röda Sten Konsthall