Tematik

The Ghost Ship and the Sea Change

The Ghost Ship and the Sea Change tar utgångspunkt i Göteborgs fyrahundraårsjubileum och frågar hur olika sätt att berätta om stadens förflutna kan påverka dess framtid. I skärningspunkten mellan det historiska och det fiktiva lyfter biennalen fram hur konstnärlig praktik skapar förändring genom alternativ historieskrivning.

Franska tomten (nuvarande Packhusplatsen) – en bit mark i Göteborgs hamn som 1784 byttes mot den karibiska ön Saint-Barthélemy i en affärsuppgörelse med Frankrike – används som biennalens narrativa utgångspunkt. Hur förändras vårt sätt att tänka på Göteborg om vi betraktar staden utifrån Franska tomten och dess koloniala historia?

Fram till 1840-talet använde Sverige Saint-Barthélemy som en knutpunkt för transatlantisk slavhandel. 1878 såldes ön tillbaka till Frankrike. Genom att spegla denna historia i de byggnader och aktiviteter som finns på Franska tomten idag – en domstolsbyggnad inhyst i ett före detta rederipalats, ett casino och ett museum för migration i det som förut var ett tullhus – görs det förflutna synligt som en pågående samtid. Här blir sammanlänkade flöden av varor, kroppar, kapital och ideologi som spänner över århundraden och världsdelar tydliga: precis som vår moderna lagstiftning är historiskt knuten till regleringen av internationell handel, så är den globala cirkulationen av kapital direkt förbunden med vår egen tids migrationsrutter.

Genom konstverken följer biennalen spåren från Franska tomten tills de möter andra platser, röster och historier. Biennalens flerstämmiga berättande utifrån olika positioner föreslår att en stad grundad på transnationella förbindelser bara kan förstås genom att också titta på andra platser.

Den koloniala ideologin etablerade rasism, sexism och exploatering av naturen som den nya världsordning som definierat de senaste 500 åren. I den processen användes historievetenskapen som ett imperialistiskt verktyg: gränser drogs mellan dåtid och nutid och andra sätt att beskriva världen framställdes som marginella eller fiktiva. I biennalen erbjuder konstverken olika former av historiskt berättande som skapar utrymme för mothistorier och kritisk fabulering.

Den dubbla titeln The Ghost Ship and the Sea Change syftar på nödvändigheten att både hedra historiens spöken och hitta sätt att komma vidare – att erkänna våldet och påbörja läkningsprocesser. Utställningsarkitekturen i Röda Sten Konsthall anspelar på den danska fregatten Havmanden, som sjönk utanför Göteborg 1683 på väg till Karibien. Iscensatt som en metaforisk kopia av det skeppet representerar utställningsarkitekturen hur det förflutna fortsätter att forma samtiden, men också hur historiens ruiner kan återanvändas i andra syften.

Biennalens första del öppnar i juni, i anslutning till firandet av Göteborgs grundande. Fler konstverk tillkommer i september, då den ursprungliga utställningen förändras och utvidgas till att omfatta fler utställningsarenor och offentliga platser runtom i staden.

Lisa Rosendahl
Curator


Del 1 

Datum: 5 juni–22 augusti

Konstnärer: Michael Baers, Evan Ifekoya & Ajamu X, Damla Kilickiran, Susanne Kriemann, Anna Ling, Ibrahim Mahama, Silvano Lora, Hira Nabi, Daniela Ortiz, Manuel Pelmuş, Tabita Rezaire, Jessica Warboys.

Dokumentation av konstnärliga förslag för Possible Monuments? av Hanan Benammar, Aria Dean, Ayesha Hameed, Runo Lagomarsino, Fatima Moallim, Daniela Ortiz och Jimmy Robert.

Utställningsarkitektur: Kooperative für Darstellungspolitik.

Utställningsplatser: Röda Sten Konsthall, Franska tomten, online & offsite.


Del 2

Datum: 4 september–21 november

Konstnärer som tillkommer: Meira Ahmemulic, Henrik Andersson, Ariella Aïsha Azoulay, Gaëlle Choisne, Benjamin Gerdes, Cecilia Germain, Unni Gjertsen, Ayesha Hameed, HAMN (Nasim Aghili & Malin Holgersson), Salad Hilowle, Conny Karlsson Lundgren, Oscar Lara, Marysia Lewandowska, Erika Arzt & Juan Linares, Fatima Moallim, Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg, Pedro Neves Marques, M. NourbeSe Philip, Pia Sandström, The Situationist International, Shanzhai Lyric & Solveig Qu Suess, Lisa Tan, Lisa Torell, Alberta Whittle.

Utställningsplatser: Konsthallen Blå Stället, Göteborgs Konsthall, Franska tomten, Världskulturmuseet, Trädgårdsföreningen, Röda Sten Konsthall, Risö, online & offsite.