Gibca 2021 Världskulturmuseet. Photo: Hendrik Zeitler

Kulturarvsrörelser

2013–2021
Reproduktioner av antika textilier, diplomatiska transportlådor, arkivmaterial, video med ljud, 27 min

Utgångspunkten för Laras projekt var en diplomatisk dispyt orsakad av den samling med peruanska pre-colombianska textilier som Världskulturmuseet i Göteborg visade 2008 som en del av utställningen En stulen värld. Utställningen berättade historien om hur textilierna plundrats från en 2000 år gammal ökengrav på 1930-talet och i hemlighet skickats till Göteborg med diplomatpost.     

Efter att den peruanske ambassadören krävt att textilierna skulle återföras till Peru inledde Lara en forskningsprocess som kom att pågå i flera år, där identiska kopior av de stulna textilierna framställdes med samma uråldriga teknik som originalen. Den mödosamma kopieringen av textilierna tog över fyra år och genomfördes helt och hållet med svensk expertis och finansiering. De färdiga kopiorna fördes till Peru och visades på MALI, Limas konstmuseum, i en utställning som återskapade den museala estetiken från utställningen i Göteborg 2008. 

Dispyten har lett till att flera av de peruanska textilierna har återlämnats till Peru. Under sommaren 2021 återlämnades även de två original som kopierats av Lara. Den aktuella installationen på Världskulturmuseet visar de två kopiorna i transportlådor, liknande de som användes för att transportera originalen från Göteborg till Lima. I utställningen finns också en video som dokumenterar den omständliga processen att framställa kopiorna.  

Projektet berör de koloniala handlingar som varit förutsättning för många museers etnografiska samlingar och hur kulturella förändringar sker när föremål återlämnas samt de politiska aspekterna av utställningsestetik. 

Producerat med stöd från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Världskulturmuseet och Göteborgs Internationella Konstbiennal. Alpackaullen kommer från Hamralpaca och Österlen Alpacka. 

Tack till Martin Ciszuk, Lena Hammarlund, Maiko Tanaka, Anna Javer och María Ysabel Medina. 

Personer som medverkat i tillverkningsprocessen: 

Hanna Adenbäck, brodös 
Martin Ciszuk, rådgivare för forskning och tillverkning
Elisabeth Hamfelt, brodös, materialexpert
Lena Hammarlund, rådgivare för forskning och tillverkning 
Torhild Hektoen, ullspinnare
Jenny Larsson, brodös
Ulrika Mars, brodös
Maria Nordin, brodös
Astri Sorby, brodös
Maiko Tanaka, ansvarig för forskning och tillverkning
Sara Thorn, forskare och brodös  


Biografi

Oscar Lara (född 1977, Peru) är konstnär bosatt i Stockholm och Lima. Han har en masterexamen i Creative Arts från University of Wollongong, Australien, och är nu doktorand vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. I sina verk undersöker han hur sociala praktiker kan bidra till påtagliga strukturella förändringar och omkontextualisering av etnografiskt material för att aktivera dekoloniala krafter. Lara har ställt ut på MALI – Museo de Arte de Lima (2017), Espacio Fundación Telefónica (Madrid, 2012), Tetem Kunstruimte (Enschede, Nederländerna, 2011) och Världskulturmuseet (Göteborg, 2008).


Utställningsplats

Världskulturmuseet