Havmanden. Photo Henrik Andersson

Havmanden/Merman 

2021
Fotografi, text
 

Sommaren 2020 gjorde konstnären Henrik Andersson en dykning vid skeppet Havmandens vrakplats utanför Risö. Den danska fregatten och västindiefararen Havmanden hade varit på väg mot kolonin St Thomas när det utbröt myteri ombord och skeppet ändrade riktning, hamnade i oväder och förliste utanför Göteborg år 1683. Andersson dokumenterar i text och bild hur han närmar sig vrakplatsen. Den tekniska beskrivningen av nedstigningen mot vraket blandas med reflektioner kring fotografiets motsägelsefulla roll i den moderna beskrivningen av världen. Kameraögats förmåga att genom sin tomma blick både synliggöra och reproducera våld kopplas till havet som plats för fantasier, drömmar och död.  

Verket upplevs digitalt genom GIBCAs app. Vraket efter Havmanden finns på följande koordinater: 57°46’18.0″N 11°40’29.0″E 


Biografi

Henrik Andersson (född 1973 i Göteborg) bor och verkar i Stockholm. Han är konstnär, kurator, författare och lärare på Konstfack. Andersson arbetar med dokumentering och arkivering, och använder montage som metod. Han intresserar sig för historiska berättelser och psykosociala bilder. Han har medverkat vid Tirana Biennale (2005), Luleå Biennal (2018), Modernautställningen på Moderna Museet i Stockholm (2018), och har också haft separatutställningar på Index Foundation Stockholm (2003) och Baltic Art Center i Visby (2005).


Utställningsplats

Online/Offsite