Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) The Ghost Ship and the Sea Change 2021
Vanus Labor Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler
Gibca 2021 Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler
Gibca 2021 Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler
Gibca 2021 Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler
Gibca 2021 Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler
Timeless by Shanzai Lyric and Solveig Qu Suess. Installation view. Photo Hendrik Zeitler
Shanzai Lyric x Solveig Qu Suess
Gibca 2021 Världskulturmuseet. Photo: Hendrik Zeitler
Gibca 2021 Palmhuset, Trädgårdsföreningen. Photo: Hendrik Zeitler

Summering GIBCA 2021

Elfte upplagan av biennalen i siffror:

6 utställningsplatser
40 konstnärer och konstnärsgrupper
46 konstverk, varav 15 nya producerade i samarbete med GIBCA
26 publika program
3 600 besök till konstverken som visades online
31 600 besök på konsthallarna
71 000 besök till övriga utställningsplatser


Om GIBCA 2021

The Ghost Ship and the Sea Change

Del 1: 5 juni–4 september
Del 2: 4 september–21 november
Utställningsplatser: Konsthallen Blå Stället, Göteborgs Konsthall, Franska Tomten, Världskulturmuseet, Trädgårdsföreningen, Röda Sten Konsthall, online/offsite.

Konstnärer: Meira Ahmemulic, Henrik Andersson, Ariella Aïsha Azoulay, Michael Baers, Gaëlle Choisne, Benjamin Gerdes, Cecilia Germain, Unni Gjertsen, Ayesha Hameed, HAMN (Nasim Aghili & Malin Holgersson), Salad Hilowle, Evan Ifekoya & Ajamu X, Conny Karlsson Lundgren Damla Kilickiran, Susanne Kriemann, Oscar Lara, Marysia Lewandowska, Erika Arzt & Juan Linares, Anna Ling, Silvano Lora, Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg, Ibrahim Mahama, , Pedro Neves Marques, Fatima Moallim, Hira Nabi, M. NourbeSe Philip, Daniela Ortiz, Manuel Pelmuş, Tabita Rezaire, Pia Sandström, The Situationist International, Shanzhai Lyric & Solveig Qu Suess, Lisa Tan, Lisa Torell, Jessica Warboys, Alberta Whittle.

Dokumentation av konstnärliga förslag Möjliga Monument? av Hanan Benammar, Aria Dean, Ayesha Hameed, Runo Lagomarsino, Fatima Moallim, Daniela Ortiz and Jimmy Robert.

Utställningsarkitektur: Kooperative für Darstellungspolitik
Grafisk design: Oskar Laurin


Summering

Den elfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal med titeln The Ghost Ship and the Sea Change visades på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall, Konsthallen Blå Stället, Världskulturmuseet, Trädgårdsföreningen, Franska tomten och online/offsite.

Årets upplaga utvecklades i samband med – och som svar på – 400-årsjubileet av Göteborg. Konstverken som visades föreslog flera olika skrivningar och läsningar av historien.

Biennalen öppnade i två delar och förändrades över tid. Första delen öppnade redan i juni 2021 i samband med stadens jubileumsfirande vilket resulterade i att utställningsperioden förlängdes från elva till tjugotvå veckor.

The Ghost Ship and the Sea Change är resultatet av ett flerårigt samarbete med Lisa Rosendahl som även curaterade biennalupplagan 2019. För att binda samman de två upplagorna 2019 och 2021 etablerades längre samarbeten med Göteborg Konst, Statens Konstråd, Trafikkontoret och Trafikverket. Det resulterade b.la. i en serie ljudkonstverk som på olika sätt relaterade till staden Göteborg och dess synliga och osynliga berättelser och projektet Möjliga Monument? genom vilket konstnärer och teoretiker bjöds in att reflektera över Franska tomten, en plats i Göteborgs hamn med kopplingar till Sveriges koloniala förflutna i Karibien.

För första gången har biennalen samarbetat med Konsthallen Blå Stället och Världskulturmuseet. Totalt har 46 konstverk visats i konsthallar, det offentliga rummet och online. Hälften av konstverken hade aldrig tidigare visats och trots att pandemin förändrade arbetsprocessen, och så även konstnärernas möjligheter att besöka oss på plats i Göteborg, är 15 av de nya konstverken producerade i samarbete med biennalen. I år var även första gången som biennalen samarbetat med utställningsarkitekter för att ta fram en fond som svarade mot den curatoriska tematiken.

För att möta publiken, både besökare på plats och de som inte hade möjlighet att närvara fysiskt arrangerades 26 programpunkter digitalt. Information om biennalen kommunicerades bl.a. genom en tidning som distribuerades till ca 70 000 hushåll runt om i regionen, en app, en ny hemsida och en folder, tillgänglig på samtliga utställningsplatser. Under våren 2022 släpper biennalen en publikation, editerad av Lisa Rosendahl och inspirerad av processen med de två biennalupplagorna 2019 och 2021.