Gibca 2021 Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler

More Bacteria Than I

2021
Video med ljud, 28 min 40 sek
 

Marit bor på en liten gård i Sverige där hon tillämpar ekologiska principer och strävar efter hållbarhet både i ett personligt och ett globalt perspektiv. Hon är tv-journalist som lider av utbrändhet och har fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom. Hon är angelägen att bli frisk igen. Mikroorganismerna i komposten är ”hjärnan” i livscykeln på gården. Kroppen, huset och jorden, med alla deras mikroorganismer, är filmens tema. Här synliggörs en dimension av våld mot kroppen och överskridandet av personliga gränser, tillsammans med det våld som konventionellt jordbruk utövar mot jorden. Marits sätt att utveckla en hållbar livsstil är ett försök att lösa personliga problem men samtidigt en lösning på globala problem kopplade till resurshantering, etik och miljö.   

Projektet har fått stöd från Vikens filmsenter, Billedkunstnernes vederlagsfond, Fond for lyd og bilde och OCA. 


Biografi

Unni Gjertsen (född 1966, Norge) är bildkonstnär, filmskapare och författare, baserad i Oslo. Gjertsen tog examen vid Kunstakademiet i Trondheim 1997. Hon studerade kreativt skrivande vid UiT, Norges arktiska universitet 2016–17. Hennes verk har visats på institutioner såsom Kunstnernes Hus (Oslo), Bodø Biennale, Museo de Arte de Lima, Museum for Contemporary Art (Roskilde), Malmö konstmuseum, MuHKA Antwerp och Konsthall C (Stockholm).


Utställningsplats

Göteborgs Konsthall