Biennials as Sites of Historical Narration—Thinking through Göteborg International Biennial for Contemporary Art © Mousse Publishing, 2022
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing
© Mousse Publishing

Bok

BOKSLÄPP: En antologi med biennalupplagorna i 2019 och 2021 i fokus

Vi är glada att meddela att publikationen Biennials as Sites of Historical NarrationThinking through Göteborg International Biennial for Contemporary Art” har nu lanserats. Boken är redigerad av Lisa Rosendahl och publicerad på Mousse Publishing. Grafisk design: Oskar Laurin.

De sätt genom vilka historien berättas är ett omdiskuterat ämne – inte minst i relation till de antirasistiska, miljö- och genuskamper som definierar vår samtid. Den här boken utforskar hur konstnärer och curatorer lyfter fram det förflutna som en del av nuet inom ramen för samtidskonstbiennaler. Kan den icke-linjära och polyvokala formen av konstbiennalen – tydligt skild från historiska museer och den akademiska världen – tillhandahålla en experimentell plats för gemensam bearbetning av det förflutna och nya tankar inför framtiden?

Boken är tänkt som en resurs för områdena konst- och utställningsstudier, såväl som för läsare som är intresserade av historia och social förändring, och innehåller reflektioner över konstnärliga och curatoriska strategier, från Lagos till Prishtina och från Venedig till Gwangju. 2019 och 2021 års upplagor av Göteborgs Internationella Konstbiennal presenteras som fallstudier som öppnar upp för en bredare diskussion om förhållandet mellan konst och produktion av historisk medvetenhet.

Med bidrag av: Ariella Aïsha Azoulay, Michael Barrett, Oyindamola Fake & Tosin Oshinowo, Natasha Gunwale, Ayesha Hameed, HAMN (Nasim Aghili & Malin Holgersson), Rebecka Katz Thor, Kooperative fur Darstellungspolitik, Oskar Laurin, Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg, Cuauhtémoc Medina, Sofía Gallisá Muriente & Marina Reyes Franco, Rasheedah Phillips, Lisa Rosendahl, Lena Sawyer & Nana Osei-Kofi och Joanna Warsza.

Boken är utgiven och distribuerad av Mousse Publishing 2022 i samarbete med Göteborgs Internationella Konstbiennal och Röda Sten Konsthall.

Köp boken här.