Requiem para un cayuco - documentation of performance by Silvano Lora.Courtesy Quisqueya Lora and Fundacíon Taller Público Silvano Lora
Requiem para un cayuco - documentation of performance by Silvano Lora.Courtesy Quisqueya Lora and Fundacíon Taller Público Silvano Lora
Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) The Ghost Ship and the Sea Change 2021

Crossing the Ozama River in Remembrance of the 500 Years of Indigenous Resistance in the Americas

1992
Reproduktioner av fotografier som dokumenterar händelsen, text.
Verket visas med tillstånd av Quisqueya Lora och Fundacíon Taller Público Silvano Lora, Santo Domingo.

Inför femhundraårsjubileet av Christofer Columbus landstigning i Amerika byggdes i Santo Domingo 1992 en fullskalig kopia av hans skepp för att fira händelsen. Kolonin Santo Domingo på ön Hispaniola var den första permanenta europeiska bosättningen i regionen. För att istället uppmärksamma ursprungsbefolkningens utsatta situation och lidanden efter erövringen gjorde konstnären Silvano Lora (1931–2003) en mot-aktion. Tillsammans med konsthantverkaren Pachiro byggde han en kanot i trä med hjälp av traditionella lokala tekniker och material. När kopian av Columbus skepp seglade in mot hamnen paddlade de två konstnärerna över floden rakt framför skeppet och avbröt dess färd. 

Tack till Marina Reyes Franco.

Biografi

Silvano Lora (1931–2003) var en konstnär och aktivist från Dominikanska republiken. Hans konstnärskap, influerat av rörelser som Neorealism och Arte Povera, speglar hans sociala engagemang för de mänskliga villkoren för de marginaliserade människogrupper som tillhör ursprungsbefolkningar eller är av afrikansk härkomst i de amerikanska länderna. Han började studera konst vid femton års ålder på Escuela Nacional de las Artes Plásticas, och höll sin första separatutställning på Alianza Francesa de Santo Domingo år 1951. Lora har ställt ut sina verk i Sao Paolo (1952); Puerto Rico (1954); Spanien, Kairo och Paris (1957–58); Köpenhamn och Rom (1960); Panama och Moskva (1985); Korea, och på många andra platser. Han arbetade med muralmålningar, skulptur och måleri, och genomförde 27 separatutställningar och 11 grupputställningar under sin livstid. 

Utställningsplats

Röda Sten Konsthall