Process documentation of Manuel Pelmus at Bucharest Central Station, 2021. Photo: Adi Bulboacă

East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg

2021
Ljudverk, 17 minuter
Ljuddesign: Ion Dumitrescu

Tack till Saskia Holmquist, Liv Bugge, Shintaro O-ue, Ming Wong & Frederic Gies för råd och stöd under perioden för mina efterforskningar i Sverige.  

We are here, säger en röst och fångar vår uppmärksamhet. Men vilka är ”vi”?

I ljudkonstverket görs kopplingar mellan Centralstationens roll under 1800-talets emigration till Amerika och vår tids flyktingströmmar. Som lyssnare bjuds du in att reflektera över din egen position i relation till det som berättas. Vem får lov att stanna upp? Vem måste hålla sig i ständig rörelse? Manuel Pelmuş röst riktar våra blickar mot det i vår omgivning som får vara synligt såväl som det som osynliggjorts.

Manuel Pelmuş ljudkonstverk är baserat på hans upplevelser av Göteborgs Centralstation och andra stationsmiljöer. Verket uppfördes som en performance och spelades in på centralstationen i Bukarest. Inspelningen kompletterades sedan med bakgrundsljud från centralstationen i Göteborg. I upplevelsen av det slutliga verket blandas de två platserna med varandra och gränserna mellan dåtid och nutid luckras upp.

East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg är del av en serie ljudverk producerade av Göteborgs Internationella Konstbiennal i samarbete med Göteborgs Stad genom Trafikkontoret och Göteborg Konst, kulturförvaltningen, inom ramen för Konst under byggtiden av Västlänken.

Biografi

Manuel Pelmuş (f. 1974, Rumänien) är en konstnär med bakgrund i koreografi, som har arbetat i olika sammanhang såsom utställningar, teatrar och det offentliga rummet. Han använder ofta kontinuerlig närvaro och pågående handlingar inom ramen för utställningarna, och utnyttjar iscensättning som en performativ strategi, kroppen som medium och kontexten på specifika platser och institutioner för att utmana existerande hierarkier, och undersöker kroppens relation till kollektiva minnen och konstruerandet av historien. Pelmuş bor och verkar i Bukarest och Oslo.

Utställningsplats

Göteborgs Centralstation


Så här lyssnar du

Ladda ner GIBCA-appen genom att söka på gibca i App Store eller Google Play. Ljudkonstverket upplevs bäst på plats och i hörlurar.