Our Trip to France (Mont de Tantes) film still, 2021 HD video © Courtesy of the artist. Photo: Eric de Keizer
Gibca 2021 Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler
Gibca 2021 Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler

Vår resa till Frankrike (Mont des Tantes)

2021
HD
27 min 35 sek
2 kanaler
färg/ljud
 

Parasoll (efter Eric)
Bomull, trä

Skärm (efter Verfaillie)
Pigment print på bomullsvoile, trä

Damm (efter Hans)
Sandblästrat spegelglas  

Regi, kamera & redigering: Conny Karlsson Lundgren
Arkivfoto: Eric de Kaiser
Röster: Zafira Vrba Woodski, Olov Kriström, Eddie Mio Larsson, Finn Hellman
Manus: Conny Karlsson Lundgren & Clara Diesen (baserat på T, S,,B och Hs resejournaler hämtade ur Röda Bögars Diskussionshäfte Nr 8/1977)
Grading: Ulf Lundén 
Ljud: Jesper Norda
Översättning: Tomas Hemstad & Benny Nemer
Assistent: Mike Karlsson Lundgren 

Verket utgår från en resejournal skriven sommaren 1977 av fyra unga homosexuella män från Göteborgstrakten under en vistelse på ett internationellt frigörelseläger i södra Frankrike. De svenska männen tillhör den Göteborgsbaserade socialistiska föreningen Röda Bögar och är liksom övriga lägerdeltagare engagerade i kampen för homosexuellas fri- och rättigheter. Trots gemensamma mål finns dock stora skillnader. De svenska småstadsbögarnas trevande längtan efter, och osäkerhet inför, de mer världsvana, kontinentala männen genomsyrar journalen. Likaså deras olika relationer till femininitet och möjligheten att använda kvinnligt kodade uttryck som lekfulla vapen mot patriarkatet. I filmen hör vi en yngre generation aktivister gestalta dagboksanteckningarna som skildrar några intensiva veckor av både lustfyllda och ångestladdade möten i den sydfranska sommarhettan. På så sätt blir verket en plats för ett möte över generationsgränserna, där olika tiders erfarenheter och begär, minnen av det förflutna och fantasier om framtiden, vävs samman.  

Tack: Mme Christine Vivet, Eric de Kaiser, Gert Hekma, Verfaillie Eddy, Krist de Munter, Guido Totté, Bart Hellinck, Regionarkivet Göteborg, Olov Kriström/Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB), Hanna Johansson/Tidskriften VI, Markus Hasselblom/Kokokaka, Camilla Iliefski, Lisa Rosendahl, Sister Tui.

Arkivfoto Skärm (efter Verfaillie): Verfaillie Eddy 


Biografi

Conny Karlsson Lundgren (född 1974, Sverige) är bildkonstnär baserad i Stockholm och Hoby Mosse. Med film, text, bilder och performance korsar hans verk gränserna mellan sociala, politiska och privata identiteter. I sitt konstnärskap använder han interdisciplinära metoder för att visa fram alternativa verkligheter och sociala överenskommelser uttänkta på nytt genom erfarenheter, kontrapositioner, begär och hemliga koder. Karlsson Lundgren är intresserad av arkivet både som informationsbärare och som kontrollmekanism. Han har en masterexamen från Konsthögskolan Valand i Göteborg och deltog i studioprogrammet vid Jan van Eyck Academie i Maastricht i Nederländerna 2014–15. Conny Karlsson Lundgren har ställt ut på Moderna Museet i Malmö, Göteborgs konstmuseum och Extra City Kunsthal i Antwerpen, Belgien.


Utställningsplats

Göteborgs Konsthall