Timeless by Shanzai Lyric and Solveig Qu Suess. Installation view. Photo Hendrik Zeitler
Shanzai Lyric x Solveig Qu Suess

Timeless

2021
Video installation
15 min 47 sec

Timeless är ett samarbetsprojekt av filmskaparen Solveig Qu Suess och den poetiska forskningsgruppen Shanzhai Lyric. Projektet hämtar sin inspiration från shanzhai, det kinesiska ordet för förfalskning, vilket ordagrant betyder ”bergsby”, syftande på ett område i utkanten av ett kejsardöme där tjuvar handlar med stulna varor. Installationen sammanför tre spekulativa, geografiska och hypotetiska ”byar”: Canal Street i New York med sitt utbud av förfalskade märkesvaror, Jura-bergen i Schweiz med sin historia av anarkistisk klocktillverkning, och Lushan i Kina som är känt som vistelseort för eremiter. Ordet by på engelska, ”hamlet”, är också en ikonisk Shakespeare-figur, fångad i ett spöklikt nät av stulen makt. Filmen tar dessa olika sammanflätningar och dubbelmeningar som utgångspunkt och undersöker hur handel och frågor om autenticitet vävs samman med kolonialismens nationsbyggande. I verket träder översättning – eller snarare kreativ felöversättning – fram som en poetisk handling och en plats där uppenbara felaktigheter blir till möjligheter för ny mening. Iscensättningen, utformad i samarbete med arkitekturkollektivet common room, utgår från skeppet som scen: den första kända uppsättningen av Hamlet skedde 1604 på ett av det brittiska Ostindiska kompaniets skepp som låg för ankar utanför Sierra Leones kust. 


Biografi

Shanzhai Lyric är ett forskningsprojekt som fokuserar på radikal logistik och lingvistik genom ett prisma av teknologiska avvikelser och icke-officiella kulturer. Projektet hämtar inspiration från den experimentella engelska som finns på shanzhai-tshirtar, tillverkade i Kina och spridda över hela klotet, för att undersöka hur förfalskningens språk använder sig av mimikry, hybridformer och permutationer för att både frossa i och avslöja de globala hierarkiernas påhitt. Ur ett ständigt växande arkiv med poesi-kläder utforskar Shanzhai Lyric potentialen i felöversättningar och nonsens som utopiskt världsbyggande (förstörelse), ofta genom ord som scroll (skrolla, rulla, rulla ihop), laundry (tvätt), runway (catwalk, modescen) och heap (hög, stack).

Solveig Qu Suess (född 1990, Schweiz) arbetar med dokumentär-skapande, forskning och skrivande. Hennes arbete med rörliga bilder handlar om att utforska ekologisk och förkroppsligad politik, genom infrastruktur och cirkulation, med uppmärksamheten riktad mot nya rumsliga maktkonfigurationer. Suess har varit Digital Earth-stipendiat, har en masterexamen från Center of Research Architecture vid Goldsmiths, och är för närvarande juniorforskare vid Critical Media Lab. Hon är en del av Geocinema, vars kollektiva arbete använder en utvidgad filmkonst som metod för att undersöka estetiken i geopolitiska system. Solveig Qu Suess är baserad i Basel och Berlin.


Utställningsplats

Konsthallen Blå Stället