Gibca 2021 Göteborgs Konsthall. Photo: Hendrik Zeitler

Peinture Collective Situationniste 

1961
Olja, lackfärg och collage på duk
86 x 120,5 cm  

Utförd i Göteborg på Hotell Volrath Tham (nuvarande Hotell Panorama) den 30:e augusti 1961. Signerad: Guy Debord, Ansgar Elde, Asger Jorn, JV Martin, Jørgen Nash, Heimrad Prem, Gretel Staedler, Hardy Strid, Helmut Sturm och Hans-Peter Zimmer. 

Lån från Hallands Konstmuseum. Skänkt till museet genom makarna Bergers donation, 1963.  

 

I augusti 1961 höll den Situationistiska internationalen sin femte världskongress i Göteborg. Konferensen, som samlade deltagare ur situationistiska grupperingar från Frankrike, Skandinavien, Tyskland och Holland, har gått till historien som ögonblicket då ledargestalten Guy Debord uteslöt konsten ur den revolutionära rörelsen. Istället för att vägra delta i det spektakel som det kapitalistiska samhället utgör, ansåg Debord, gör konsten snarare ett spektakel av den antikapitalistiska protesten.  

Den kollektiva målningen gjordes på plats på Hotell Volrath Tham och såldes till konstsamlarna Carl Magnus och Dagmar Berger för att finansiera konferensen. Idag ingår tavlan i Hallands konstmuseums samling och påminner om konstens många funktioner: som restprodukt efter levande processer, som värdeskapande skådeobjekt och som historisk artefakt med förmåga att dokumentera och påminna om händelser i det förflutna.  

Under biennalens öppningshelg 3–5 september 2021 genomför konstnären Henrik Andersson en konferens i situationismens tecken, på det hotell i Göteborg där den situationistiska kongressen ägde rum 1961. Händelsen följs upp med en publik programpunkt på Göteborgs Konsthall 30 oktober. 


Utställningsplats

Göteborgs Konsthall