Video still Un-Documented: Unlearning Imperial Plunder by Ariella Aïsha Azoulay
Gibca 2021 Världskulturmuseet, Photo: Hendrik Zeitler

Un-documented: Unlearning Imperial Plunder

2020
Video med ljud 

34 min 58 sek 
Musik och röst av Edoheart, Awori & Moor Mother
Visas med tillstånd av konstnären 
 

Azoulay menar i sin film att det finns en direkt koppling mellan föremål i europeiska museer som på olika sätt som på olika sätt stulits eller orättfärdigt införskaffats under koloniala förhållande och de asylsökande som kommer från samma länder som föremålen. Människor som idag försöker nå Europa. Medan föremålen är omsorgsfullt bevarade och dokumenterade kallas människorna som tvingats fly från sina plundrade hemländer för ”papperslösa” av myndigheterna och nekas inresa. Filmen menar att de här föremålen är dessa människors dokument och argumenterar för deras rätt att återförenas med dem.  


Biografi

Ariella Aïsha Azoulay (född 1962, Israel) är professor i modern kultur och media på Institutionen för komparativ litteratur vid Brown University, skapare av filmessäer och kurator för arkiv och utställningar. Hennes senaste böcker: Potential History: Unlearning Imperialism (Verso, 2019), Civil Imagination: The Political Ontology of Photography (Verso, 2012), The Civil Contract of Photography (Zone Books, 2008); filmer: Un-documented: Unlearning Imperial Plunder (2019), Civil Alliances, Palestine, 47-48 (2012); utställningar: Errata (Tapiès Foundation, 2019, HKW, Berlin, 2020) och Enough! The Natural Violence of New World Order (F/Stop Photography Festival, Leipzig, 2016).


Utställningsplats

Världskulturmuseet