Noise Reduction and Glitches, Echoes from the Past and Future Photo: Lisa Torell

Noise Reduction and Glitches, Echoes from the Past and Future


2021
Ljudkonstverk
24 min

Språk: svensk och engelsk version 

Lyssna med hörlurar via GIBCA’s app eller hemsida, gärna på plats utanför Resecentrum på Korsvägen. 

Vad betyder det att vara människa år 2070? Vad betyder det idag? I Torells ljudkonstverk har gränserna mellan nutid och framtid, mellan utopi och dystopi upplösts. Det som tidigare var Sci-Fi har med ens blivit vardag. Våra kroppar förbättras och försämras genom genteknik, miljögifter, bekvämligheter och steroider. Samhällskroppen fragmenteras samtidigt som den kopplas allt tätare samman via smarta telefoner, algoritmer, virus och drönare. Verket utgår från Korsvägen i centrala Göteborg, en plats där många olika perspektiv möts. Berättarrösten rör sig mellan olika tider och synvinklar för att gestalta en värld i förändring där många skeenden förblir ogripbara tills de plötsligt är ett faktum. Vad är det vi väljer att inte se idag som redan nu formar livet i framtiden? Vad var det vi blundade för igår och därför måste leva med idag? 

Röster: Lisa Torell, Steven Cuzner
Översättning från svenska till engelska: Åsa Linnea Strand 

Ljudkonstverket är producerat av Göteborgs Internationella Konstbiennal i samarbete med Göteborgs Stad genom Trafikkontoret och Göteborg Konst, kulturförvaltningen, inom ramen för Konst under byggtiden av Västlänken. 


Biografi

Lisa Torell (född 1972, Göteborg) arbetar med platsanknuten konst i olika media. Hon har en doktorsexamen från NARP, UiT (2014–18) och har deltagit flitigt i grupp- och separatutställningar. Hennes konstnärskap undersöker frågor knutna till offentligheten där samhället är den drivande kraften. Torell har ställt ut på platser såsom Research Pavilion Venice, Depo Istanbul, NNKM Tromsø, och Bonniers konsthall och Marabouparken i Stockholm. Hon har en postdoc-tjänst på Konsthögskolan i Umeå och arbetar för närvarande med en separatutställning för Västerås konstmuseum. Lisa Torell är baserad i Oslo.


Utställningsplats

Online/Offsite
Korsvägen