Installation view works by Damla Kilickiran at Kunstnerenes Hus, Oslo. Photo: Istan Virag
Gibca 2021 Röda Sten Konsthall

On Sense and Glyphs

2021 
Linjaler i aluminium, ställning, teckning i salt på golv
Varierande dimensioner
Visas med tillstånd av konstnären 

Presenteras med stöd från OCA (Office for Contemporary Art Norway)

Den pågående serien On Sense and Glyphs växte fram ur konstnärens insikt att den rätvinkliga linjalen inte är ett neutralt verktyg utan representerar en världssyn baserad på konstanta värdeförhållanden. Konstnärens egentillverkade linjaler är istället formade efter motiv hämtade ur hennes teckningar, utförda i ett slags psykografiskt tillstånd genom vilket kroppens inre bilder kommer till uttryck. Att använda verktyg skapade efter kroppen snarare än en extern logik öppnar upp för andra sätt att se och navigera. I teckningarna kan linjer mötas som inom den euklidiska geometrin skulle förblivit parallella. Saltet anses av många kulturer ha renande och beskyddande egenskaper. Det används också i paranormala syften, som för att stänga ute eller skapa rum för andar. Teckningarna på golvet kommer så småningom att lösas upp men återskapas under utställningens gång, likt besvärjelser eller magiska formler.  

Verket visas från början av augusti.

Biografi

Damla Kilickiran (f. 1991, Sverige) reflekterar i sitt konstnärskap över ämnen som handlar om alternativa sätt att vara, som en metod för att producera bilder och kunskap. Kilickiran tog nyligen examen vid Konsthögskolan i Oslo, och har nyligen ställt ut på Destiny’s Atelier, Oslo (2020); Lofoten International Art Festival (2019) och Nordnorsk kunstnersenterSvolvær (2018). Damla Kilickiran bor i Oslo. 

Utställningsplats

Röda Sten Konsthall