Video still "Empire of Law" by Daniela Ortiz
Video still "Empire of Law" by Daniela Ortiz
Video still "Empire of Law" by Daniela Ortiz
Video still "Empire of Law" by Daniela Ortiz

Daniela Ortiz

The Empire of Law

2018–2019
Video med ljud
30 min
Visas med tillstånd av konstnären 

Filmen The Empire of Law är en kritisk analys av förhållandet mellan lag, rättvisa och kolonialism. Ortiz utgår ifrån två domstolsbyggnaders arkitektur, historia och sammanhang – Justitiepalatset i Bryssel i Belgien och en replik av samma byggnad, Justitiepalatset i Lima i Peru. Hon undersöker rättssystemets roll i legitimeringen av kolonialism och visar hur historiska orättvisor lever vidare idag genom extraktivistiska, rasistiska och nykoloniala strukturer. Resultatet är, enligt Ortiz, ett europeiskt ”lagens imperium” med koloniala rötter, där forna kolonier och rasifierade människor aldrig kan erhålla rättvisa.   

Biografi

Daniela Ortiz (f. 1985, Peru) är en konstnär som vill skapa visuella narrativ som utforskar ämnen såsom nationalitet, rasifiering, social klass och genre, för att kritiskt kunna förstå koloniala, patriarkala och kapitalistiska maktstrukturer. Hennes projekt och forskning handlar om det europeiska kontrollsystemet för migration, dess länkar till kolonialism, och de legala strukturer som skapats av europeiska institutioner med syfte att utöva våld mot rasifierade samhällsgrupper. Under senare tid har hon i sitt konstnärskap återvänt till visuell konst och arbete för hand, med konstverk i keramik, kollage och format såsom barnböcker för att distansera sig från den eurocentriska konceptkonstens estetik. Hon förenar sin konstnärliga verksamhet med att vara mamma till en treåring, hålla föreläsningar och leda workshops och delta i diskussioner om motståndet mot det europeiska kontrollsystemet för migration och institutionaliserad rasism. Ortiz bor och verkar i Urubamba, Peru.       

Utställningsplats

Röda Sten Konsthall