Zille Homma Hamid

Untitled (2011)

I mitt verk för Göteborgs Internationella Konstbiennal söker jag efter mångfald och enhet. Med hjälp av repetition, överlappning, sammanflätning och bredvidställande kombinerar jag textil, trä, fotografi och cyanotypi och presenterar ett verk med tonvikt på den mänskliga varseblivningens sinnliga natur. Genom att undersöka tanken på enhet i mångfald som uttryck för enhet utan enhetlighet och mångfald utan fragmentering behandlar jag beroendeförhållandet mellan människans och naturens världar.  Jag har alltid lockats av den fängslande skönheten hos naturens färger och abstrakta former. Mönster från gamla kulturer och traditioner fascinerar och inspirerar mig lika mycket som textilier och hantverk. Mitt verk tilltalar sinnena.

Ytan hos tyg, trä och papper påverkar den sinnliga varseblivningen. Jag är starkt berörd av de här materialens haptiska och visuella egenskaper. Jag tycker det är spännande med slumpartade mönster som färgats, tecknats eller tryckts på tyg eller papper. Ljus är ett nödvändigt villkor för upplevelsen av färg. Ljusets karaktär bestämmer färgen på allting. Färger betyder olika saker i olika kulturer och färgers betydelse kan skifta med tiden. Olika personer och olika kulturer associerar färger med olika saker. I mina verk koncentrerar jag mig på konsthantverkets sociala och kulturella sidor.  Mina verk är resultatet av kombinationer, övertaganden, omarbetningar, ändringar och vidareutvecklingar. Jag kombinerar dessutom hantverk med experiment.

Jag betraktar mitt konstnärliga arbete som en seriell process. Mitt nya projekt bygger därför på de senaste verken.

Det sociala och politiska klimatet betonar skillnad, splittring och egoism – inte de enande, produktiva och konstruktiva egenskaper som vi behöver för att upprätthålla våra samhällen. Den processen är orsaken till vårt främlingskap inför tillvarons grundläggande rötter: naturen, som vi är en del av.

Konsten har alltid presenterat en alternativ syn på den aktuella sociala och politiska situationen – även när konsten är kommersiell och folklig, som idag. För mig är konsten en möjlighet att fly från en dyster verklighet. Att stimulera sinnena och utvidga medvetandet och i bästa fall ta betraktaren på en sinnlig resa!

Biografi

Född 1972 i Tyskland, bor och verkar i Frankrike och Tyskland.  Zille Homma Hamid är konstnär och kläddesigner. Sedan 1997 är hon medlem I kollektivet Honey Suckle Company och har sedan 2003 sitt eget märke, Zille Homma Hamid. Utställningar hon medverkat i nyligen är Prêt à Partager, grupputställning, Maputo, Mozambique, 2010; Freierfall grupputställning, Badischer Kunstverein, Karlsruhe, 2009; modernmodern, grupputställning (Honey Suckle Company), Chelsea Art Museum, New York,  2009.

Photo: Hendrik Zeitler