Zarina Bhimji

Love (2001–2006)

Skuggor

Jag är intresserad av rum, de små detaljerna och ljuset i stilla interiörer. Ljusets placering är ett centralt inslag i mina kompositioner och blir lika intrikat och viktigt som om det vore en gestalt. Stillheten har en vardaglig spänning och ändå fördröjs berättelsen av en stämning av mysterium och ofullständighet. Atmosfären är ett taktilt, mättat ljus. När jag arbetar återkommer jag ständigt till tankar om sambandslöshet och fördröjning.

En gång fotograferade jag en stol i ett hus som förstörts av en jordbävning. För mig är jordbävningen som idé både vetenskapligt och kulturellt intressant. Jordbävningar rör sig och växer som ett gummiband, elastiskt. Jag är intresserad av idén om det inre. Jordbävningar inspirerade mig till ljudet för min första film, Out of Blue. På liknande sätt blev ljudet av myggor viktigt i den filmen.  När jag arbetar med mina fotografier använder jag dem som en tankeprocess. De är som skisser som jag gradvis bygger upp till hela filmer. Fotografierna som jag visar på Göteborgs Internationella Konstbiennal är tagna i Uganda och är en dokumentation av miljöer inför filmen Out of Blue.

Ljudet är mycket viktigt i mina verk. Inför filmen gjorde jag en lista över alla ljud som vi behövde. Jag är intresserad av att arbeta med ljudet på ett ickelinjärt sätt. Det har ingen berättelse. På sätt och vis fungerar ljudet därför på en universell nivå. Ljud – till exempel åska – kan betyda många saker. Regn och känslan av regn kan också betyda flera olika saker och jag gillar den mångtydigheten.

Biografi

Född 1963 i Uganda, bor och verkar i England. Zarina Bhimji är utbildad vid Slade School of Fine Art, University College London; Goldsmiths’ College, University of London; och Leicester Polytechnic. 2007 nominerades hon till det prestigefyllda Turner-priset. Hon medverkade i utställningen Who Knows Tomorrow på Hamburger Bahnhof, Berlin, 2010. Solouställningar i urval: Art Institute of Chicago, 2010; Haunch of Venison, Zürich, 2007 och Galerie Lumen Travo, Amsterdam, 2007.

Photo: Hendrik Zeitler