The New Beauty Council

Twilight Walk (2011)

För programmet City Excavations, en del av Göteborgs internationella Konstbiennal 2011 gick The New Beauty Council ut med en öppen inbjudan till samarbetsvänner från Göteborg till att medskapa en aktion och performance som undersöker platsers tillskrivna villkor i stadens rum.

Genom deltagarnas maskering och karnevaleska yta gav Twilight Walks tysta vandring genom Göteborg tillfälligt plats åt det som annars inte syns: tvetydiga sexualiteter, identiteter och beklädnader. Att symboliskt synliggöra rätten att få synas och finnas, delvis utifrån en önskan om rätten till staden som ställer sig över exempelvis kriminaliseringen av papperslösa. Verket påminner om att estetik är politik, att förklädnad ger makt och om hur bägge kan brukas eller missbrukas när vår fysiska omgivning ges form. Målet var inte att bli inkluderad eller representerad utan att delta direkt från en annan position. Att osäkra föreställningen om vad en plats kan vara och vem den är till för och att skärpa upplevelsen av att kroppar och utseenden tillskrivs olika möjligheter att agera och passera.

Från pariserhjulets inglasade burar vill GO:TEBORG bjuda oss att blicka ut över de så kallade outnyttjade områdena längs med älvstranden som ska göras om till »levande, trygga stadsdelar«. Men vilka scener är det som byggs och vad skapar de för villkor, förutsättningar och begränsningar? Vems säkerhet är det vi pratar om? När stadens offentliga rum och politik fokuserar på inkludering och konsensus – som en tyst överenskommelse om vad som är socialt accepterat – skapar det ett slags strukturellt förtryck som gör att alla som inte är redo för konfrontation bör se till att smälta in. Stadens planering och utseende påverkar vilka kroppar och identiteter som faktiskt har möjlighet att röra sig fritt och leva ut sina identiteter och därmed vem som har rätt att känna sig trygg som den man är.¹

Twilight Walk handlar om möjligheten att i grupp omtolka platsens betydelse och mening – en queerfeministisk uppgörelse med staden för att få upp ögonen för hur den vardagliga scenen dikterar hur vi bär oss åt. Den kreativa processen utgick från att koppla lokala och globala frågor genom ett löst nätverk, med en tydlig spänning i vad individen vill, och att tolkas och agera som en grupp, och försökte utmana idéer om konstnärssubjektet.

The New Beauty Council (NBC) genom Thérèse Kristiansson och Annika Enqvist i samarbete med Lasse Långström, Minna Wendin/WISP (Women in Swedish Performning Arts eller What Is Stha problem?), Hannah Goldstein, Anna Holknekt, Paula de Hollanda, Jannine Rivel, Moa Matilda Sahlin, Cecilia Bjursell, Iki Gonzalez magnusson, mikael Bojen, maria johansson, Susanna Leibovici och Irmelin Joelsson. Med stöd av Frispel, Västra Götalandsregionen.

Biografi

Anna Enqvist född 1975 i Sverige, bor och verkar i Sverige. Therese Kristiansson född 1981 i Sverige, bor och verkar i Sverige. NBC är ett fristående konstprojekt som iklädd en slags institutionell kostym undersöker hur olika begrepp av offentlighet kan förstås och hur begrepp som skönhet och fulhet kan (om-)definieras. Med gruppaktioner, som skapas utifrån nätverk som politiska subjekt, utforskar NBC hur det kollektiva minnet av platser kan omkodas. Utställningar i urval: Knitting House, Husby Konsthall, Stockholm 2010; Att hitta hem, Konstfrämjandet, Stockholm 2010; Safe Slut – A Carneval through Valla Torg, Centre for Contemporary Arts, Glasgow 2009; Studio 44, Stockholm 2009; LaDIY fest Berlin, 2009

Photo: Hendrik Zeitler