Jana Winderen

Survivors of the Water World (2011)

Survivors of the Water World – om att mäta föroreningar med ljud jag tycker om det immateriella hos ett ljudverk och den öppenhet det kan ha för både associativa och direkta upplevelser och sinnesförnimmelser. jag har ägnat mig åt att hitta ljud från osynliga ljudkällor, till exempel blinda fältinspelningar. de senaste sju åren har jag samlat inspelningar som gjorts med hydrofoner i floder och hav i Asien, Amerika och Europa, och i glaciärer i Grönland, Island och Norge. I havsdjupen finns osynliga men hörbara ljudlandskap som vi inte vet mycket om. Genom att närma oss de havslevande varelserna med hörseln tror jag att vi kan uppnå en bättre förståelse och större respekt för detta enormt viktiga och sköra ekosystem. jag experimenterar med olika slags mikrofoner för att samla in ljud som inte är direkt igenkännbara utan lämnar plats för bredare, mer fantasifulla tolkningar, samt ljud som ligger utom räckhåll för människans sinnesorgan. jag använder ljuden som källmaterial för kompositioner i en livemiljö och för att skapa installationer. Just nu arbetar jag också med film-, radio-, cd-, kassett- och vinylproduktioner.

Jag menar att man kan mäta föroreningsnivåer i en flod genom avlyssning med känsliga hydrofoner. Vissa insekter kan överleva vissa föroreningar, insekter och andra ryggradslösa djur har olika tolerans för föroreningar och de gör olika ljud. Om det finns organiska föroreningar blomstrar bakterier som förbrukar allt syre i floden. Först dör de känsligare ryggradslösa djuren. Fiskarna dör senare tillsammans med de tåligare sötvattenräkorna, fjädermyggslarverna och liknande arter. om stora utsläpp sker av oorganiskt material i floden – som nyligen i Oslo – dör allt liv omedelbart.

Genom att avlyssna hela ljudmiljön i en specifik flod – i det här fallet Göta älv som rinner genom Göteborgs stadskärna – kan man höra hur frisk en flod är och hur bra livsformerna mår som lever där. Genom att återbesöka en flod, sjö eller havsvik med jämna mellanrum kan man även dokumentera variationer i ljudmiljön på den platsen. På så vis blir man medveten om hur livsmiljön och livsformerna varierar på platsen.

På konserten Survivors of the Water World använde jag en 4.1kanalsanläggning med publiken sittande runt omkring mig. Kompositionen baserades på de inspelningar jag gjorde lokalt, men den  utvecklades under en period och kompletterades med mer fantasifulla inslag och inspelningar av insekter och fiskar från andra platser i världen. jag använde mig av en livetappning från en hydrofon i floden precis utanför konsertsalen som avlyssnade föroreningarna i realtid, både de organiska föroreningarna och ljudföroreningarna. Installationen på röda sten konsthall kommer att bestå av olika ljudverk som spelas upp i B-format från ett 4+1-högtalarsystem.

Biografi

Född 1965 i Norge, bor och verkar i Norge. Jana Winderen är konstnär och har studerat bildkonst på Goldsmiths College i London. Hon har en bakgrund inom matematik och kemi på universitetet i Oslo. Hon har arbetat som konstnär, curator och producent sedan 1993. Hennes senaste verk är bland andra: Energy Field Installation och Scuttling around in the shallows, Galerie B-312, Montréal, 2011; Between Dry Land, som ingick i installationen The Morning Line av Matthew Ritchie för Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Istanbul, 2010. 2011 mottog Jana Winderen the Golden Nica for Digital Musics and Soud Arts vid Ars Electronica.

Photo: Hendrik Zeitler