Inga Svala Thórsdóttir

Borg (2010–2011)

Jag är borg

Borg är en ung längtan och en gammal. BorG väcker kroppsliga känslor, tankar och intuitioner i våra hjärnor. I den tidsrumsliga kontinuiteten är BorG inte direkt synlig, den är bara skönjbar för de individer som kan förverkliga BorG i sig själva. Berikandet av BORG gagnar ingen personligen. BORGs geografiska position är 21°V och 64°N, nordväst om Reykjavik på Island. På isländska betyder »borg« stad. skallagrimur Kveldulfsson kallade sin gård »Borg« när han slog sig ner där år 900. den plats jag valt för BORG har alltså en konkret geografisk, historisk och kulturell omgivning. BorG kan ändå äga rum var som helst. att ange en plats för BorG är en gest – en synlig form.

SÖMN ÄR SÅ VIKTIGT I SAMHÄLLET ATT MAN OFTA INTE ENS TÄN-

KER PÅ SÖMN OCH DET FINNS EN STARK TENDENS ATT BORTSE

FRÅN DESS VÄRDE. UTAN SÖMN FINNS VARKEN EKONOMI ELLER

CIVILISATION. ALLA BEHÖVER SOVA I ALLA KULTURER. SÖMN

ÄR AVGÖRANDE FÖR ALLA. SÖMN ÄR DET MEST ANARKISTISKA

TILLSTÅNDET I VÅRA LIV. NÄR VI SOVER ÄR VI BORTA – FRÅN

SAMHÄLLET. VI SÄTTER AV PÅ EN PRIVAT RESA ENSAMMA I OSS

SJÄLVA, LÅNGT BORTA FRÅN SAMHÄLLET OCH SAMHÄLLETS

KRAV. I SÖMNEN HANTERAR MÄNNISKAN INTRYCK FRÅN DET

FÖRFLUTNA PÅ ETT SÄTT SOM VI INTE VET MYCKET OM. MEN VAD

VI FAKTISKT VET ÄR ATT SÖMN ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT VI SKA

KLARA AV LIVET FRAMFÖR OSS. SÖMN OCH SÖMNENS VÄRDE ÄR

CENTRALT FÖR BORGS EKONOMI. MEDBORGARNA I BORG KAN

ÄGNA 9 AV DYGNETS 24 TIMMAR TILL SÖMN. SÖMN PLANERAS IN

BÅDE I HEMMET, PÅ JOBBET OCH I SKOLAN. MER SÖMNTID I BORG

INNEBÄR EN NEDSKÄRNING AV DEN TID NÄR VI AKTIVT SLÖSAR

NATURRESURSER OCH BROMSAR IN SAMHÄLLETS MATERIELLA

PRODUKTION. OM SAMHÄLLET ÄGNAR MER TID ÅT ATT SOVA ÖKAR

SAMHÄLLETS VÄLSTÅND. MED MER SÖMN BERIKAR VI MÄNNISKORS LIV MED MER RESURSER SAMTIDIGT SOM DE BLIR MER

UPPMÄRKSAMMA I SKOLAN OCH PÅ JOBBET. SÖMNBRIST ÄR

UTMATTANDE, DET ÄR EN VERKLIG RESURSUTMATTNING. UTMATTNINGEN ERSÄTTS MED ENERGIVINSTEN FRÅN MER SÖMN.

SÖMNKULTUREN GER INDIVIDEN CHANSEN ATT ÄGNA MER UPPMÄRKSAMHET ÅT SÖMNTILLSTÅNDET OCH ÅT DEN IMMATERIELLA

PRODUKTIONEN AV SÖMN. MÄNNISKOR FÅR STÖRRE CHANS ATT

FÖRSTÅ SÖMNENS TANKAR. DE FINA IDÉER MAN FICK NÄR MAN SOV ÄGNAR MAN SIG SEDAN ÅT UNDER DAGEN PÅ JOBBET OCH I

SKOLAN. BORG LIVNÄR SIG PÅ DE IDÉER SOM FÖDDES I SÖMNEN.

Biografi

Född 1966 på Island, bor och verkar i Kina och Tyskland. Inga Svala Thórsdóttir utbildades vid Icelandic College of Arts and Crafts (1991) och University of Fine Arts of Hamburg (1995). I en grupputställning med Maria Tobiassen ställde hon ut The Thing’s Right(s)–Thirty Watercolors, Kontemporär, 2008 – i samarbete med fluxuskonstnären Wu Shan Zhuan. Hon har ställt ut bland annat på Hamburger Kunstahalle och Kunstverein Springhornhof. Thórsdóttir var en av konstnärerna i den 8:e Shanghai-biennalen, 2011. BORG är ett pågående project sedan 1999.

Photo: Hendrik Zeitler