Reena Saini Kallat

White Yarn (Silt of Reason) (2008) Silt of Season (2008) Unitled (Drawing / Map) (2011)

Utdrag ur ett samtal mellan Reena Saini Kallat och Stina Edblom, intendent på Göteborgs konsthall och co-curator av Pandemonium – Art in a Time of Creativity Fever.

Stina Edblom: Ditt verk är mycket politiskt men ändå poetiskt och snuddar vid en kritik av indiens postkoloniala struktur. Vill du berätta hur minnes- och identitetsprocessen återspeglas i din konst?

Reena Saini Kallat: Minnet ordnar om våra tankar och idéer på ett märkligt sätt, utan att nödvändigtvis respektera hierarkier. Det kan antingen fungera som en nivellerare eller spela en vansklig roll genom att utlösa och väcka reaktioner på särskilt smärtsamma händelser i det förflutna.

Den indiska subkontinenten har en lång historia och det finns en stark kollektiv självbelåtenhet i indien över att landet har den största religiösa mångfalden i världen. i skolan får varje barn i landet lära sig att tro på en pluralistisk, assimilerande kultur. Men den berättelsen fläckas idag av en tilltagande sekterism som ofta grundar sig på att gamla sår rivs upp. Även om mitt verk speglar det misslyckandet paras besvikelsen med optimism och framtidshopp. Jag tänker ofta på individens öde och hur han eller hon i mänsklighetens vidsträckta hav riskerar att reduceras till en anonym och bortglömd siffra i statistiken.

SE: I det verk som du skapat för biennalen följer du migranternas flöden och rörelser i världen. Berätta varför du har valt att arbeta med elsladdar som material i verket.

RSK: Arbetskraftsmigrationens flöden och rörelser i världen har lett till kulturella utbyten – för att inte tala om de sociala och ekonomiska konsekvenserna. Migrationen har inte bara frigjort kulturella identiteter från fysiska platser, den har också gjort att vi kan se oss alla som sammanflätade i ett slags symbolisk väv. när man bad mig skapa ett väggverk för biennalen utgick jag från den curatormässiga premissen och bestämde mig för att arbeta med elsladdar när jag gjorde den teckning som visar migranternas rörelsemönster globalt, där en mångfald aktörer samverkar utan att känna till helhetsbilden. Jag tänker på mitt verk som ett teckningsprojekt gjort av sladdar som i princip överför energi och information från en plats till en annan. Det sägs att elektriciteten är densamma i all elutrustning men att elektricitetens uttryck varierar från apparat till apparat. Genom att byta ut verktyget i min kvasikartografiska teckning från till exempel en penna till en sladd intresserar jag mig för kartan som något dynamiskt och ständigt föränderligt som strömmar och överför information med de globala flödena hos energier och människor, resenärer vars vägar korsar varandra.

SE: Vill du beskriva din konstnärliga process. De flesta av dina verk baseras på noggranna efterforskningar och behandlar de historiska och samtida villkoren för arbetare och migranter i indien. Vad har du för strategi när du väljer de ämnen du fördjupar dig i för dina verk?

RSK: Jag tror att det är viktigt att först fördjupa sin förståelse av en idé om man vill utveckla den. Mina efterforskningar kan bestå av att läsa böcker, prata med och lära mig av andra människor eller söka upplevelsebaserad kunskap genom att besöka platser. Forskning kan också utgöras av ett tyst sökande där man försöker förstå genom att göra. Jag använder en kombination av allt det där men det är ofta verket som styr, inte tvärtom.

Biografi

Född 1973 i Indien, bor och verkar i Indien. Reena Saini Kallat tog examen i målning vid Sir J. J. School of Art, Mumbai 1996. Hennes utställningar nyligen inkluderar Labyrinth of Absences, Nature Morte, New Delhi, 2011; Drift, Primo Marella Gallery, Milan, 2009. Grupputställningar: Maximum India, The Kennedy Centre, Washington, 2011;  Of Gods and Goddesses, Cinema, Cricket –The New cultural Icons of India, Jehangir Art Gallery, Mumbai, 2011; Samtidigt, Helsinki City Art Museum, Finland 2011.

Photo: Hendrik Zeitler