Synnøve G. Wetten

Experiment based on a common script (2011)

Synnøve G. Wettens konstnärskap motiveras av ett biopolitiskt perspektiv där genus, identitet och kollektiva kroppar ifrågasätts i ett tillstånd av förvandling.

Dokumentära och fiktiva synteser mellan poetiska och politiska teman undersöks och skildras i manifest, videoverk, fotografi, ljudkompositioner och performance. Funna bilder manipuleras och skrivs om utifrån alternativa kollektiva medvetandetillstånd och mellanmänsklig kommunikation i ett queert tidsrum.

Experiment Based on a Common Script presenterades i performanceprogrammet City Excavations. Performanceverket var ett samarbete med SVEAS SFI, där en grupp kvinnor med olika bakgrund som bor och studerar svenska i Göteborg, samlades för en gemensam procession på

Redbergsplatsen i Göteborg, där olika föreställningar om synlighet, systraskap och gruppdynamik utforskades.  Färggranna handmålade sidenbanderoller tillverkades i förväg på en gemensam workshop. det poetiska performanceverket utvidgades avsiktligt, omgrupperades och utvecklades till en dynamisk demonstration – en symbol för poetisk och febril aktivism. I verket experimenterade synnøve G. wetten och kvinnorna med det dokumentära performanceformatet. ett upprop för en vild demokrati i form av en samhällshändelse i realtid.

Tack till Birgitta Hjerten och kvinnorna i SVEAS för ett mycket inspirerande äventyr.

Biografi

Född 1978 i Norge, bor och verkar i Norge ich Sverige. Synnøve G. Wettens praktik inkluderar performancesamarbetet FINE ART UNION tillsammans med Annette Stav Johanssen. Under 2010 curerade Christina Leithe Hansen och Synnøve G. Wetten screeningserien VAST på Kunstnernes Hus, Norge. Utställningar och performances inkluderar: Human Resources, Los Angeles, Crosskick/ Platform #4, Kunstverein Hannover, Wight Biennial 2008 / Broad Art Center-UCLA, Galerija Miroslav Kraljevic / Zagreb, SKMU Sørlandets Kunstmuseum, Vestfossen Kunstlaberatorium

Photo: Hendrik Zeitler