Åsa Sonjasdotter

The Order of Potatoes (2009–)

Alla konstnärer måste göra val och medvetna beslut vad gäller deras roll i förhållande till det konstnärliga fältet. samtidigt är man alltid redan omedvetet inbäddad i otaliga olika sociala och ekonomiska fält – fält som inte har omedelbar kontakt med konst. Åsa Sonjasdotter förhåller sig i sitt konstnärskap till en lång tradition och ett bestående behov hos konsten av att öppna sig mot andra kulturella och sociala fält för att vidga horisonten och påverka det politiska livet. att bryta sig ut ur det kodade och ritualiserade fältet ger en kritisk och produktiv distans som synliggör dess rötter och gör det möjligt att diskutera dem. Sonjasdotters konstnärskap har mycket gemensamt med politisk aktivism och den tradition av självbestämmande genom självorganisering som finns både i och utanför konsten. ett viktigt intresse- och verksamhetsområde är den exproprierings- eller återtagandestrategi som är inriktad på att förvandla privat egendom till nya allmänningar.

Det område som sonjasdotter de senaste åren intresserat sig för är de åkrar över hela världen där potatis planteras på ett ovanligt, antiindustriellt och antikapitalistiskt sätt. det har möjliggjort ett långvarigt forskningsexperiment. Med hänvisning till Michel Foucaults arkeologiska analys av makt och diskurser kallar sonjasdotter både ironiskt och på allvar sitt senaste projekt The Order of Potatoes. Varför? Potatis är ett baslivsmedel och därför hamnar den i fokus för kunskapsproduktion och mäktiga politiska och ekonomiska intressen. det betyder att ett helt jordbrukssystem, med en omfattande och varierad historisk bakgrund, har byggts kring växten. det slumpmässiga inslaget i hur »potatisprodukten« engageras i och formas av de intressena – där den trasslas in i den juridiska kontrollen över biologisk kunskap – får dessutom direkta konsekvenser för det sociala livet (jordbruket) kring potatisen och potatisodlingen.

Genom att blottlägga den komplicerade kunskapen och de sociala implikationer som skrivits in i de olika potatisvarianterna och deras odling i samband med det globala kapitalet snuddar man vid en konkret universalitet hos växten. det kan öppna ett fönster mot ett helt landskap av politisk kamp mot allmänkunskapens privatisering och kapitalisering. Från den ståndpunkten är det också möjligt att ifrågasätta varufetischismen inom konsten.

Av Nicolas Siepen

Nicolas Siepen är filmare, teoretiker och en av grundarna till b_ books som inkluderar bokhandel, förlag och filmproduktion.

Biografi

Åsa Sonjasdotter är född 1966 i Sverige, bor och verkar i Norge och Tyskland. Projekt och utställningar i urval: Other Possible Worlds, NGBK, Berlin, Tyskland, 2011; EATLACMA (LACMA, Los Angeles, USA, 2010); 4:e Bukarestbiennalen, Bukarest, Rumänien, 2010; The Gatherers: Greening Our Urban Spheres, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, USA, 2008; Tea Pavilion, 3:e Guangzhoutriennalen, Guangzhou, Kina, 2008.

 

Photo: Hendrik Zeitler