Mårten Spångberg & Krõõt Juurak

The Force The Movie The Vague – double speak circular field (2011)

Hösten 1984 begicks ett brott i Göteborg. Förutom att händelsen var mycket våldsam avslöjade den också underliggande samfund, strömningar och synfält i stadsväven.

The Force The Movie The Vague tar sitt avstamp i händelsen och gör den till utgångspunkt för en rad aktioner som dels begrundar möjligheten av ett samtal med utomjordingar, dels intresserar sig för sambandet mellan etik och produktionen av synlighet.  aktionerna kan betraktas som teaterpjäser men är arrangerade som lågbudgetfilmningar som hänvisar till direktsända teveprogram med studiopublik. det är en formlek vad gäller produktion och dokumentation, fiktionsnivåer och berättarknorr, estetisk konsekvens och tillfälliga material.

En närsynt subjektivitet pratar med utomjordingar av alla de slag vad gäller sannolikhet, identitet och samordning i tid och rum. Med det både outtalade och uttryckliga målet att skriva in utomjordingen i ett redan befintligt kunskapsområde och alltså införliva utomjordingen i statsapparaten. I en etik som grundar sig på olikhet måste det nomadiska subjektet, utomjordingen eller krigsmaskinen antingen neutraliseras (bli mänskligt) eller utrotas (antingen genom ett slags exorcism eller genom att utomjordingen plötsligt tar förnuftet till fånga och återvänder hem). den politiken korrelerar med produktionssätt som buntats ihop som kapitalism, och produktionen av synlighet är en fråga om investeringar och att ha råd. att prata med utomjordingar handlar om avstånd och riktning, ett simpelt mätproblem (öppenhet).  Istället för att försöka ”förstå” (längd) måste ett icke-närsynt subjekt istället engagera sig via ett cirkelfält, som i en tankemässig omfamning. Cirkelfältet öppnar sina armar från noll till alla eventuella (bredd-)rörelser, den öppnar sig mot det absoluta och utomjordiska nollfältet (inkompatibilitet) in i ett cirkelfält (o). att prata med utomjordingar avskärmar från identitet och plats och omfamnar utomjordingen som utomjording (omänsklig) eller som en subtraherande kraft som drar sig tillbaks och bevarar sin egen konstighet. Med hjälp av en etik baserad på säregenhet oskadliggörs synlighetsformer, både statsapparat och krigsmaskin blir inaktuella och byts ut mot en traumatisk väv (det öppna).

Det är inte bara ett sätt att prata med utomjordingar utan en hel tankemodell som skapar och producerar synlighet. det är en »double speak of subtraction« som innehåller apokalypsens frö, den engagerar sig i oåterkalleliga scheman, baserade på spekulation och som för tankar bortom fantasin.

Biografi

Född 1968 i Sverige, bor och arbetar i Sverige. Mårten Spångberg är djupt rotad i performance och koreografi men hans verk står i nästan manisk motsats till föreställningar om disciplin, praxis och produktion, både vad gäller uttryck, metod och politiska förhållanden. Tillsammans med arkitekten Tor Lindstrand är han initiativtagare till International Festival där tillfällig arkitektur blandas med social koreografi. 2010 presenterade han tillsammans med Krõõt Juurak sin första separatutställning i Sverige, Everything Under Heaven Is Total Chaos på Göteborgs Konsthall. The Force The Movie The Vague är ett öppet och löpande projekt tillsammans med Krõõt Juurak.

Photo: Hendrik Zeitler