Johannes Samuelsson

Att skriva ett modernt äventyr (2010–2011)

I min konstnärliga verksamhet undersöker jag hur olika historieskrivningar förhåller sig till den konkreta personliga erfarenheten. jag kombinerar essäskrivande med fotografi och video. jag använder min roll som dokumentärfotograf och författare för att skapa scenarier och driva berättelser framåt. Berättelsen styrs av mina egna erfarenheter. Jag ger mig själv ett uppdrag. Jag träffar människor. Mötena anger ramarna för verket. Jag använder redan skriven text och bilder för att genomsyra mötena med mening och blandar medvetet verklighet och text. En drivkraft är att blanda litteratur och dokumentär verksamhet.

Den officiella berättelsen om ostindiefararen Götheborg III är välkänd. Trots det belyser den det tidiga och bestående mönstret med stadens internationella kontakter. jag är intresserad av hur det här förhåller sig till dagens politiska situation. Det är ett försök att utifrån mina egna erfarenheter fokusera på det fenomen som kallas Göteborgsandan. Ett informellt socialt nätverk med starka band till Göteborgs grundläggande politiska strukturer.

Mina verk är alltid platsspecifika. Jag arbetar med teman som är förknippade med platser som jag besökt och där jag bor. Boken Att skriva ett modernt äventyr publicerades 2010. Den skrevs för att högläsas, och i samband med City Excavations läste jag den för publik på en Paddanbåt på Göta älv.

Biografi

Johannes Samuelsson är född 1982 i Umeå, Sverige. Han arbetar som konstnär och undervisar på Högskolan för fotografi i Göteborg. Verket på Göteborgs Internationella Konstbiennal heter Att skriva ett modernt äventyr och är från 2010. Han har en MFA från Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet. Han är medlem i International Marine Artists (Contemporary) och hans nästa separatutställning är på Kulturmagasinet, Sundsvalls museum 2011.

Photo: Hendrik Zeitler